Region Östergötland

Morell och Karro till SKL:s sjukvårdsdelegation

[2019-03-20]

Oppositionsrådet Marie Morell (M) har utsetts till ny ordförande och regionrådet Kaisa Karro (S) till ordinarie ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation. ”Det är väldigt hedrande att få vara med och leda sjukvården på nationell nivå”, säger Marie Morell.

Bilden visar Marie MorellBilden visar Kaisa Karro

Oppositionsrådet Marie Morell (M) kommer att leda sjukvårdsdelegationen inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram till valkongressen 2023.

– Det är en stor fördel och gynnar även Östergötland att få vara med tidigt i processen och påverka i olika frågor och att kunna sätta agendan, säger hon.

Marie Morell har ingått i sjukvårdsdelegationen sedan 2007, senast som vice ordförande. Delegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård och tandvårdsfrågor. Marie Morell ser ett flertal strategiskt viktiga områden att ta sig an de kommande åren och nämner bland annat digitaliseringen, kompetensförsörjningen och nivåstruktureringen av vården.

– Det handlar om stora systemfrågor. Vi behöver lyfta upp de utmaningar som vi befinner oss i och även hitta bättre strukturer för att arbeta politiskt med de här frågorna, menar hon.

Fler förtroendevalda

Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland, har utsetts till ordinarie ledamot i sjukvårdsdelegationen.

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla den svenska vården på nationell nivå. Sjukvården är en grundbult i välfärdssamhället som vi alla är beroende av någon gång i våra liv. Det är också en av de politiska frågor som svenska folket anser är allra viktigast. Därför känns det som ett extra stort förtroende att få arbeta med dessa frågor, säger Kaisa Karro.

Det är fler förtroendevalda i Region Östergötland som tar plats i ledande politiska organ inom SKL. Emil Broberg, gruppledare för V, omvaldes som ledamot i SKL:s styrelse. Oppositionsrådet Fredrik Sjöstrand (M) blir ordinarie ledamot i beredningen för primärvård och äldreomsorg. Regionrådet Julie Tran (C) har valts till ersättare i beredningen för demokratifrågor och Göran Gunnarsson (C) till ledamot i valnämnden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88