Region Östergötland

Mobila vårdens pris till PAM-enheten i Region Stockholm

Bilden visar pristagare och publik som applåderar.

[2019-08-14]

Psykiatriambulans (PAM), en specialenhet för akuta psykiatriska ärenden inom Region Stockholms prehospitala verksamhet, får Mobila vårdens pris 2019. Priset delas ut i samband med konferensen Nationellt samtal om den mobila vården i Linköping den 14 augusti. ”PAM-enheten är ett klockrent exempel på mobila akutinsatser när de är som bäst”, säger juryns ordförande Niclas Hilding, verksamhetschef i Region Östergötland.

Bilden visar pristagarna Mikaela Abrahamsson och Mattias Karlsson.

Allt fler människor mår psykiskt dåligt. Vissa behöver akut psykiatrisk hjälp på plats, ett behov som Region Stockholm sedan år 2015 arbetar för att tillgodose genom sin psykiatriambulans, PAM. I ambulansen jobbar specialistsjuksköterskor i psykiatri samt ambulanssjukvårdare. Förebyggande arbete mot självmord och andra akuta psykiatriska tillstånd är huvudfokus för verksamheten.

Under 2018 gjordes cirka 1 700 akuta utryckningar till cirka 1 400 patienter. Ungefär var tredje patient har efter den psykiatriska bedömningen kunnat stanna kvar i hemmet, en fjärdedel har förts till den psykiatriska akutmottagningen och en tiondel till beroendemottagningen.

Uppdragen till den psykiatriska akutbilen kommer från SOS Alarm vid akut risk för självmord eller andra allvarliga, akuta psykiatriska tillstånd. Även polis och ambulans kan kontakta verksamheten direkt, med hjälp av det gemensamma kommunikationssystemet RAKEL.

– För patienten innebär det en stor skillnad att i en svår och akut livssituation få möta specialistutbildad sjukvårdspersonal hemma eller på annan plats utanför sjukvårdsinrättningar, säger Hanna Duke, verksamhetschef inom Norra Stockholms psykiatri.

Konferens som samlar den mobila vården

Prisutdelningen skedde i dag under Nationellt samtal om den mobila vården, som samlar företrädare från landets ambulanssjukvård, specialiserade hemsjukvård, kommunala sjukvård och primärvård. Konferensen anordnas av Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och hålls i Hasselquistsalen på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping. Delar ut priset gör Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för god och nära vård, och Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Bilden ovan: Region Stockholms psykiatriska akutbil (PAM) tilldelas Mobila vårdens pris 2019. Enhetschefen Mikaela Abrahamsson och samordnaren Mattias Karlsson tar emot priset av Olivia Wigzell (generaldirektör för Socialstyrelsen), Lena Lundgren (hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland) och Anna Nergårdh, (regeringens särskilda utredare).

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88

Motivering till Mobila vårdens pris 2019

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.
PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården.