Region Östergötland

Mobila arbetssätt i nya lokaler

Helena Kagebeck, sjuksköterska på njurmedicin

[2019-06-14]

Nu är många av de nya sjukhuslokalerna i Universitetssjukhuset i Linköping färdiga. På njurmedicinska kliniken utvecklas mobila arbetssätt och mer teamsamverkan på de nya ytorna.

Undersköterskorna Sosy Sharo och Victoria Löfgren

En del av den njurmedicinska kliniken ligger i den gamla sjukhusdelen och en del i den nya som är tillbyggd. I den nya delen är korridorerna bredare, fönstren fler och färgerna lite livligare. Patienterna har fått enkelrum och personalens teamexpeditioner finns i avdelningens mitt. Vårdavdelningen B73 har namnet efter läget i husblocket B, och skyltarna har blivit tydligare inne på avdelningen.

– Team som arbetar nära varandra har kommit nära varandra och kan samverka lättare. Och först och främst har personalen sin arbetsplats ute hos patienterna, säger Clara Forthmeiier Westerdahl, verksamhetsutvecklare i Region Östergötland.

Patientkommunikation på nya sätt

Enbäddsrum ger möjligheter till nya arbetssätt, inte minst när det gäller kommunikation med patienterna. Numera sker ofta journalgenomgången och rapportering inne hos patienterna, vilket blir lättare med enbäddsrummets integritet. Njurmedicin har varit pilot för ett mobilt arbetssätt som nu har införts i det dagliga arbetet. Personalen har fått ipads med tillgång till journaler och checklistor, så liten att den får plats i fickan.

– Vi kan berätta för patienten om diagnos och provsvar inne på rummet, och olika mätningar kan också göras där. Det är enklare när vi har besked att ge. Vi springer mindre när alla uppgifter finns samlade i paddan och får mer tid att arbeta nära patienten, säger Helena Kagebeck, sjuksköterska på njurmedicinska klinikens vårdavdelning B73.

De digitala checklistorna har blivit fler och ökar patientsäkerheten. Här bockar den som är hos patienten av vilka moment som görs, och det blir tydligt för alla via journalen.

"Framtidens standard"

Inför sjukhusbygget gjordes en större kartläggning av vilka behov som moderna sjukhuslokaler behöver möta. Bland annat har inspiration hämtats från Chalmers.

– Enbäddsrum är framtidens standard och lokalerna ger ökade möjligheter att arbeta mobilt med ny digital teknik, säger Pia Wange, utvecklingsledare vid regionens byggprojektenhet.

Undersköterskorna Nigara Dovranova och Riza Raka berättar att patienterna är nöjda med enkelrummen med fönster med utsikt och egen tv. De tycker också om de nya stora toaletterna som finns till varje rum.

– Allt som vi behöver för urinmätningar finns nu samlat i toalettrummet, så att vi inte längre behöver springa med kärl från korridoren till sköljen. Det har blivit en bättre miljö för alla, säger Nigara Dovranova.

På njurmedicin finns också ett rum för dialys på kliniken, vilket ger nya möjligheter att ge inneliggande patienter dialys på plats. Tanken är att den ska kunna användas av andra kliniker på sjukhuset också.

Text och foto: Maria Carlqvist, 010-103 77 85

 

Fakta mobil röntgen
Mobil röntgen är en tjänst där en röntgensjuksköterska från Vrinnevisjukhuset åker ut till vårdboenden med en röntgenapparat. Där kan man ta de flesta konventionella röntgenbilder utan att patienten behöver åka in till sjukhuset. Detta är bra för de patienter som exempelvis är förvirrade, svårt sjuka eller som har det besvärligt att resa till sjukhuset.
 
Under Vätternrundorna röntgas cyklister på plats och då hanteras allt från undersökningar av handleder till höfter och axlar. Dessa skulle annars ha hamnat på Lasarettet i Motala.
 
Det kommer även att finnas mobil röntgen vid orienteringstävlingen O-ringen i Norrköping och Finspång.