Region Östergötland

Metoder att bättre bedöma kärlsjukdom

[2019-09-10]

Genom att kombinera olika MRT-genererade bilder kan en fullständig bild skapas av en patients kärlsjukdom. Magnus Ziegler har i avhandling utvecklat metoder att förbättra diagnos och uppföljning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Bilden visar en forskargrupp som tar bilder på en studiedeltagare med avancerad bildteknik.

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och skapar en stor
utmaning för sjukvården. Kärlsjukdomar som aortaaneurysm och åderförfettning kan utvecklas utan symptom. Därför behövs en teknik för att kunna undersöka dessa sjukdomar.

Blodkärlens form och funktion påverkas och skapas delvis av de krafter
som blodet skapar på grund av blodtryck och friktion mellan blod och kärlvägg.

– Att mäta och undersöka dessa krafter och flödesmönster kan hjälpa att förstå och
förutsäga vad som kan hända. Flödesmönster i friska men framförallt sjuka kärl
är mycket komplexa. Flödet kan vara turbulent och därmed karaktäriseras av
oregelbundenhet och intensiva fluktuationer, snarare än välordnat och laminärt, säger Magnus Ziegler, postdoktor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet.

Flera mätmetoder
Kliniskt används i dag flera olika metoder för undersökning av kärlsjukdomar,
till exempel: ultraljud, datortomografi, och magnetisk resonanstomografi
(MRT). Varje teknik har för- och nackdelar, men MRT verkar att har störst
potential att undersöka båda form och funktion, konstaterar avhandlingen.
Blodkärlens form kan mätas och kvantifierade i tre-dimensionella bilder med hjälp av kontrast-förstärkta angiografibilder och man kan även kvantifiera kärlväggens innehåll med hjälp av så
kallade Dixon-bilder.

Kärlfunktionen eller blodflödet, kan kvantifieras med hjälp av tre-dimensionella, tidsupplösta bilder skapade med så kallad 4D flödes-MRT.

– Med en kombination av olika MRT-genererade bilder kan man därmed skapa en fullständig bild av kärlsjukdom, säger Magnus Ziegler.

De metoder som har utvecklats i avhandlingsarbetet visar potential för att tillhandahålla unik information som är kliniskt relevant för diagnos och uppföljning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen Improving Assessments of Hemodynamics and Vascular Disease är framlagd vid Linköpings universitet vid Institutionen för medicin och hälsa.