Region Östergötland

Medicinsk direktör och utvecklingsdirektör utsedda

[2019-11-21]

Stefan Franzén har utsetts till medicinsk direktör i Region Östergötland och Rolf Östlund till utvecklingsdirektör. De båda tillträder sina nya tjänster 1 december.

Bilden visar Stefan Franzén.Bilden visar Rolf Östlund.

– Jag är mycket glad för rekryteringarna då båda är nyckelroller för att skapa utvecklingskraft framåt. Stefan Franzén är en av våra mest erfarna chefer i regionen med gedigen kunskap inom hälso- och sjukvården. Rolf Östlund likaså med en gedigen erfarenhet bland annat från både offentlig och privat sektor som till exempel inom Life science-området eller samverkan med kommuner, säger regiondirektör Krister Björkegren.

"Ett viktigt jobb"

Stefan Franzén har arbetat inom regionen sedan 1990 och har sedan i höstas varit tillförordnad vårddirektör. Dessförinnan har han varit centrumchef för Hjärt- och medicincentrum.

Så här säger han om sitt nya uppdrag:

– Det här är ett väldigt viktigt jobb och jag hoppas kunna göra stor patientnytta utifrån min erfarenhet av vård och ledarskap. Fokus ligger på god vård i Socialstyrelsens alla sex dimensioner, med särskild inriktning på medicinsk kvalitet och patientsäkerhet men också på bland annat personcentrerad vård.

Stefan Franzén kommer även att fortsätta med arbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen, kunskapsstyrning och nationell nivåstrukturering.

"Är spännande"

Rolf Östlund har varit närsjukvårdsdirektör i centrala länsdelen sedan 2016, men har arbetat i regionen i sammanlagt 25 år. Rollen som utvecklingsdirektör är ny i Region Östergötland och syftet är att öka utvecklingskraften i regionen.

– Det här är spännande. Det handlar om att vara funktionsansvarig för hela utvecklingssidan. En samlande kraft för utvecklingsarbetet i hela regionen. Vi har mycket som vi måste vara inne i: som till exempel AI, life science och digitalisering, säger Rolf Östlund.

Tillförordnad närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland blir Niclas Hilding, i dag verksamhetschef för närvårdskliniken.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85