Region Östergötland

Mätning av nervfunktioner kan ge bättre undersökning av elskador

Bilden visar Magnus Thordstein framför sin forskningsrapport.

[2019-10-07]

Elektrisk ström genom kroppen kan orsaka fördröjda neurologiska besvär som nedsatt känsel och smärta i händerna. Forskaren Magnus Thordstein tilldelas 2 165 000 kronor av AFA Försäkring för att ta reda på om metoder för att mäta funktioner i nervsystemet också kan användas vid undersökning av skador från elolyckor.

Magnus Thordstein är överläkare vid neurofysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och docent i klinisk neurofysiologi.

– Vi ska använda flera metoder för att se hur symtom efter en elskada kan kopplas till testningar av nervfunktioner. Vi har en etablerad neurofysiologisk teknik, det vill säga objektiva metoder för att till exempel mäta hur fort signaler går från en nerv till hjärnan. Vi kommer också att använda metoder som man brukar kalla psykofysiska, där det är en samverkan mellan objektiv testning och den testade personens subjektiva upplevelse av till exempel temperaturförändringar, säger Magnus Thordstein.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen,010-103 76 28

Andra webbplatser