Region Östergötland

Marie Morell ny ordförande för Skandionkliniken

[2019-01-24]

Oppositionsrådet Marie Morell (M) har utsetts till ny ordförande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken i Uppsala. Region Östergötland är en av sju regioner som står bakom kliniken.

Bilden visar Marie Morell.

Utnämningen betyder att Marie Morell kommer att leda direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under de kommande fyra åren. Skandionkliniken startade 2015 och erbjuder som första klinik i Norden protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Bakom verksamheten står de sju regioner som har universitetssjukhus. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder.

– Jag ser fram mot att få vara med och leda Kommunalförbundet Avancerad strålning under den kommande mandatperioden. Det är ett viktigt arbete som utförs på Skandionkliniken, men det har också varit många utmaningar i samband med uppstarten av verksamheten. Skandionkliniken behandlade sin första patient 2015 och nu ser vi hur antalet patienter ökar då vi hela tiden lär oss mer om vilka patienter som har nytta och effekt av just protonstrålning. Vårt övergripande mål är ju att ge patienterna den bästa vården för att kunna leva ett så friskt liv som möjligt, säger Marie Morell.

Direktionen består av förtroendevalda politiker från samtliga sju regioner. Region Östergötland representeras även av regionrådet Torbjörn Holmqvist (S), som tar över posten efter Kaisa Karro.

– Skandionkliniken är gott exempel på hur vi genom att samarbeta mellan regioner kan utveckla den högspecialiserade sjukvården, säger Torbjörn Holmqvist.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Andra webbplatser