Region Östergötland

Mänskliga rättighetsdagarna kommer till Linköping

[2019-10-11]

Barns delaktighet i sin hälsa och förutsättningar för jämlik hälsa är exempel på ämnen som Region Östergötland lyfter på Mänskliga rättighetsdagarna som kommer till Linköping Konsert & Kongress den 14 till 16 november. Tema i år är rätten till hälsa.

Bilden visar en folksamling.

– Att Region Östergötland står värd för MR-dagarna i Linköping 2019 innebär ett viktigt ställningstagande och att vi sätter ljuset på mänskliga rättighetsfrågor, säger Krister Björkegren, regiondirektör Region Östergötland. Årets tema "Rätten till hälsa" är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för oss inom Region Östergötland. Vår verksamhet täcker ett brett spektrum av frågor alltifrån fysisk och psykisk hälsa till att verka för sociala förutsättningar för hälsa. Mänskliga rättighetsfrågor löper som en röd tråd genom alla dessa områden.

Ställa frågor

Region Östergötland arrangerar seminarier och har även en monter på utställartorget. För att ta del av seminarierna på torsdagen och fredagen (14-15 november) behöver man en inträdesbiljett medan utställartorget är kostnadsfritt. På lördagen den 16 november är inträdet gratis för samtliga programpunkter.

 Besökarna får också möjlighet att ställa sina frågor direkt till föreläsare och östgötska profiler i "soff-samtal" på utställartorget, berättar Catherine Szabo, samordnare för MR-dagarna i Region Östergötland.

Från regionen deltar förutom föreläsare även regiondirektör Krister Björkegren och hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.             

Region Östergötlands seminarier

Ett av seminarierna under torsdagen är "Barns delaktighet i sin egen hälsa". Seminariet visar hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från forskning och regionens verksamheter. Här deltar Caroline Sjödell, Karoline Olstam, Emma Hjälte, Hanna Henriksson och Maja J Gaimer för Region Östergötlands räkning.

Seminariet "Tillit, hopp och framtidstro en förutsättning för jämlik hälsa" visar på vikten av att ha en helhetssyn på hälsa med hjälp av forskning och exempel från flera verksamhetsområden inom Region Östergötland. Ett flertal föreläsare guidas genom seminariet av överläkaren och professor Margareta Kristensson.

Mini-seminarierna "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla" (med Cecilia Fredlund, Roger Petersson och Sari Asa Nikolaisen) och "Jag kan och hör till – fler möjligheter för mig!" (med Josefin Brude Sundin och Lasse Jonsson) arrangeras också av Region Östergötland.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

Mänskliga rättighetsdagarna

  • Arrangeras i år för 19:e gången och är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter.
  • Till mässan väntas 100-talet utställare och cirka 5 000 besökare.
  • Region Östergötland är medarrangör tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Svenska kyrkan.

Andra webbplatser