Region Östergötland

Kompetenshöjning för industrin startar

Bilden visar industriverksamhet.

[2019-03-01]

Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige är en gemensam satsning i regionerna Östergötland, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Snart börjar utbildningsinsatser för industrianställda från 70 företag. Projektet har en ny webbplats som blir navet för aktiviteter och nätverkande.

Ny teknik blir allt viktigare i modern industri och den snabba utvecklingen ställer ständigt krav på ny kunskap. Smart kompetens finansieras av Europeiska socialfonden som är en av EU:s strukturfonder, och utbildningsinsatserna kommer att pågå i ett år. Region Östergötland är projektägare och driver projektet tillsammans med de andra regionerna i Östra mellansverige.

I satsningen deltar allt från små verkstadsföretag till stora teknikföretag, och det är cirka 5 000 anställda som kommer att erbjudas kompetenshöjning.

– De deltagande företagen tycker att det positivt att utbildningssatsningen genomförs och är engagerade i arbetet. Det finns ett stort behov av att höja kompetensen hos anställda eftersom den snabba tekniska utvecklingen ställer krav på ny kunskap hos alla som arbetar i svenska industriföretag, säger Elin Leidstedt, projektledare för Smart kompetens.

Analyser genomförda

I ett första steg har en kompetens- och behovsanalys genomförts i de fem regionerna för att visa vilka insatser företagen ser behov av. Analysen visar en efterfrågan på allt från mätteknik, robotutbildning och truckutbildning till ledarskapskurser och intern kommunikation. Resultatet av detta är att över 1 200 aktiviteter har tagits fram för olika grupper av anställda på individ- och gruppnivå.

Nu har projektet också en ny webbplats som innehåller information och kontaktuppgifter och är ingången till Kompetensportalen där alla utbildningar finns samlade.

– Webbplatsen blir navet för kommunikation mellan de industriföretag som deltar i projektet och olika nätverk som finns inom kompetensförsörjning och industri, säger Elin Leidstedt.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 77 85

Andra webbplatser