Region Östergötland

Klimakteriebesvär – finns det behandling?

[2019-03-14]

Torsdagen den 21 mars föreläser Mats Hammar, överläkare och professor emeritus, i Forskning i framkant.

Mats Hammar

Klimakteriebesvär med i första hand värmevallningar och svettningar drabbar de flesta kvinnor. Hormonbehandling är effektiv och blev mycket populär under 80- och 90-talet men hamnade strax efter millennieskiftet i vanrykte. Hur ser vetenskapen på detta idag? Får vi använda hormonbehandling och finns alternativa behandlingar?

Föreläsare: Mats Hammar, överläkare och professor emeritus i obstetrik och gynekologi
Tid: 21 mars, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

 

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 70 38

 

Forskning i framkant arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan krävs.