Region Östergötland

Klartecken till ”blåljusakademi” i länet

Bilden visar två ambulanssjukvårdare och en ambulans

[2019-03-05]

Genom samverkansprojektet ”Människan bakom uniformen” ska förståelsen för blåljusverksamheterna och hur man som allmänhet kan hjälpa dem i deras arbete öka. Nu ställer sig Region Östergötland bakom initiativet.

Region Östergötlands initiativ utgår ifrån en motion till regionfullmäktige 2016, där Moderaterna föreslog att en "blåljusakademi" skulle inrättas i Östergötland. Syftet är att öka medvetenheten om polisens, ambulansens och räddningstjänstens arbete bland unga och sprida kunskap om hur man kan hjälpa till vid olyckor och tillbud av olika slag. Bakgrunden är en samhällsutveckling där man sett att människor blivit mindre benägna att hjälpa till i nödsituationer.

Ställer sig bakom

I dag har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att ställa sig bakom ett samverkansprojekt som går under namnet "Människan bakom uniformen" (MBU). Modellen utvecklades i Göteborg 2010 till följd av oroligheter och konflikter mellan ungdomar och blåljuspersonal. I dag finns MBU på flera håll i landet.

I Östergötland startar MBU i Norrköping. Projektet drivs av kommunen i samarbete med polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Tanken är att låta intresserade ungdomar mellan 15 och 20 år ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna.

– Ett spännande projekt, som förutom att öka förståelsen för samhällsviktiga verksamheter kan bidra till att öka tryggheten i samhället och även göra fler ungdomar intresserade av att arbeta inom blåljusyrkena, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88