Region Östergötland

Kampanj ska guida invånarna i vården

[2019-10-14]

I dag startar en informationskampanj som ska öka invånarnas kunskap om var de ska söka vård när de blir sjuka eller skadar sig.

Bilden visar del av kampanjen på en platta

Kampanjen Din guide till vården vänder sig till alla invånare i Östergötland. Med hjälp av exempelvis en folder, affischer och filmer vill Region Östergötland öka invånarnas kunskap om vart de ska vända sig för att söka vård beroende på hur allvarlig sjukdom eller skada de har.

– Vi vill informera tydligare om när man ska söka vård på akuten, på vårdcentral eller kontakta 1177 Vårdguiden för råd. Det ska vara enkelt att hitta rätt i vården och den som har störst behov ska alltid få vård först. På så sätt kan även vården jobba så effektivt som möjligt, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S). Han är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland, som står bakom informationskampanjen.

Bred kampanj

I Din guide till vården beskrivs vilken vård de olika mottagningarna erbjuder. Det finns exempel på när det är lämpligt att få råd på 1177.se eller 1177 på telefon och när man ska vända sig till vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning.

Kampanjen kommer att synas på många olika sätt i hela länet; på vårdcentraler och sjukhus, under evenemang där många människor är i rörelse liksom i tryckta och sociala medier.

Regionens tidning Hälsotecken, som delas ut denna vecka, kommer att ha ett tema kring kampanjen. Materialet kommer att finnas tillgängligt på många platser och finns översatt till flera språk.

Textansvarig: Bodil Knuthammar