Region Östergötland

Internationellt samarbete om ny vaccinationsmetod

[2019-04-29]

Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping samarbetar med forskare från Brisbane om en vaccinationsmetod där vaccinet ges med mikronålar direkt till hudytan. Med den nya metoden når vaccinet snabbare och effektivare hudens immunologiska system jämfört med traditionell teknik med en vanlig nål.

Forskarna Ben Baker och David Muller visar hur applikationer av mikronålar går till. Nålarna ökar aktiviteten i huden direkt under injektionen medan stickytan är minimal.

Forskarna Ben Baker från Vaxxas Pty Ltd och David Muller, University of Queensland, har besökt hudklinikens fysiologiska laboratorium flera gånger under de senaste två åren. De samarbetar med professor och överläkare Chris Anderson vars forskningsinriktning på hudens reaktivitet vid bland annat mikrotrauma har relevans för design och effektivitet av mikronålar.

– Med mikronålstekniken används en mindre mängd vaccin och patienten får ändå ett mer effektiv skydd. Tekniken med mikronålarna gör att vaccinet läggs i den immunologiskt aktiva ytliga huden. Dessutom uppkommer ett minimalt trauma som stimulerar immunsystemet, säger Chris Anderson.

Metoden är utvecklad av forskarna vid University of Queensland för kommersiell användning av Vaxxas Pty Ltd. Samarbetet med Universitetssjukhuset i Linköping är en del av ett mycket stort och komplext utvecklingsprojekt för att få fram en produkt för användning i vården.

– Vi behöver veta mer om hur vaccinet effektivt kan läggas i huden och hur huden reagerar för att känna igen vaccinet som något den ska reagera på. Här på hudkliniken finns utrustning som passar för att studera detaljerna som kan underlätta båda förbättring av mikronålsplattors design och förståelse för mekanismerna bakom det effektiva vaccinationssättet, säger David Muller forskare vid University of Queensland, och fortsätter:

Känns inte som vanliga nålar

Mikronålarna känns inte som vanliga nålar gör, även om reaktionen i huden efteråt är synlig. Forskarteamet är så här långt hoppfullt. Testerna går bra men fler behöver göras till exempel på försökspersoner som har vanliga åkommor, som eksem. Den detaljerade kartläggning av hur huden reagerar kommer att bidra till utvecklingen av den vaccinationsprodukt som till slut kommer att användas.

– En fördel med den tilltänkta slutversionen av mikronålarna är att doserna kommer att ligga förpackade i slutna engångsboxar som inte ställer samma krav på kyltransport och förvaring som dagens vacciner som administreras med nål gör, säger Ben Baker från Vaxxas.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Professor Chris Anderson forskar sedan många år om hur huden reagerar på påverkan från omgivningen, till exempel solljus, irritation och mindre skada. Forskningen bedrivs vid hudkliniken, Region Östergötland och Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet i samarbete med forskare från Institutionen för Medicinsk teknik. Under utveckling just nu är metoder för mätning av vattenhalt (svullnad) i huden. Här ligger fokus just nu på mikronålar, och ett viktigt samarbete bedrivs med Linköpings Universitetets Wallenberg centrum för molekylär medicin och forskaren Rolf Saager. I sin forskning utvecklar Rolf Saager metoder och instrument för användning av spektroskopi och för att ta fram icke-invasiva kliniska verktyg för att upptäckta, övervaka och behandla hudsjukdomar. Målet är att utveckla en ny mätmetod för svullnaden i huden, till exempel efter applikation av mikronålar, för att kunna uppnå en "multiparametrisk" mätning av mikronålsapplikationen.