Region Östergötland

Hon är årets luftvärnare

Bilden visar Helen Karlsson och diplomet

[2019-03-19]

Helen Karlsson, miljökemist i Region Östergötland, kan numera även titulera sig som Årets luftvärnare 2019. ”Jag är fortfarande lite chockad”, säger hon.

Helen Karlsson är miljökemist vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping och undervisar även på läkarprogrammet. Nyligen utsågs hon till Årets luftvärnare 2019 av Kalmar läns luftvårdsförbund, som är en sammanslutning av olika myndigheter och företag.

– Det känns väldigt hedrande för det betyder att det arbete jag har lagt ner har uppskattats och det är jätteroligt, säger Helen Karlsson.

Risker med konstgräs

Bakgrunden är att det i uppdraget ingår att stötta Sydöstra sjukvårdsregionen med kompetens inom området miljömedicin. Därför har miljökemisten bland annat hjälpt Länsstyrelsen i Kalmar att bedöma riskerna med konstgräs när sådant skulle anläggas.

Helen Karlsson och hennes medarbetare har också forskat på partikelnivåer i gaturum med medel från Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). Sedan tidigare finns en mätare på Hamngatan i Linköping och en på Kungsgatan respektive Östra promenaden i Norrköping.

– Nu kunde vi även ställa en mätare i Kalmar för att se om det var någon skillnad på en ort med färre invånare, säger Helen Karlsson.

Genomförde filteranalys

En viktig skillnad mot tidigare mätningar – som enbart har jämfört partikelnivåer – är att forskargruppen även har samlat in och undersökt själva filtren.

– Vi tittade på vad filtren egentligen innehåller och fick ut mycket mer information av en filteranalys än vad vi tidigare trott var möjligt. Trots att partikelhalterna var som högst på våren var de inte lika skadliga då som under sensommaren, säger Helen Karlsson.

Hon fortsätter:

– Det som var lite förvånande var att vi hittade högre kadmiumhalter i dammet som samlades in varje månad under ett år i Kalmar, jämfört med Norrköping och Linköping, men det kan ha många olika förklaringar.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Motivering
Helen uppmärksammas för sin forskning och kunskapsspridning om luftburna partiklars hälsoeffekter. Helen har förmågan att entusiastiskt förklara detta komplexa ämne på ett lättbegripligt sätt. Kunskapen ger förutsättningar för begränsande åtgärder på hälsoeffekter samt ett viktigt underlag för framtida teknikutveckling.