Region Östergötland

Hjärtskada i samband med kirurgi

[2019-10-17]

Torsdagen den 24 oktober, föreläser Michelle Chew, professor i anestesi och intensivvård tillsammans med Henrik Andersson, förste forskningsingenjör, i Forskning i framkant på Universitetssjukhuset i Linköping.

Porträtt av Michelle Chew.Porträtt av Henrik Andersson.

Risken att drabbas av hjärtskada vid större kirurgiska ingrepp är underskattad. 8-18 procent av alla patienter som genomgår en icke-kardiell kirurgi, drabbas av hjärtskada. Detta är associerat med en fyrfaldigt ökad dödlighet, jämförbart med dödligheten vid akut hjärt-infarkt. De flesta av dessa patienters hjärtskada saknar symtom och går oupptäckt.

Kunskapsluckor finns fortfarande om värdet av övervakning innan och under operation, för att tidigare identifiera patienter som löper störst risk för hjärtskada. Kan biomarkörer förutsäga ökad risk för komplikationer och död? Det skulle möjliggöra en förändring i klinisk behandling av patienter som genomgår kirurgi, och därmed göra det möjligt att ingripa tidigare, förhindra ytterligare skador på hjärtat och minska lidande och död.

Föreläsare: Michelle Chew, professor i anestesi och intensivvård och Henrik Andersson, förste forskningsingenjör.

Tid: 24 oktober, klockan 16.30-17.30

Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Textansvarig: Jennie Widborg, Nyhetsredaktionen, 010-103 70 38

föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden. Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. De är kostnadsfria och öppna för alla.