Region Östergötland

Här är många nöjda med vårdcentralen

[2019-01-29]

På punkt efter punkt utmärker sig Vårdcentralen Österbymo i den senaste nationella patientenkäten. ”Vi är fullbemannade och har ingen hyrpersonal längre”, säger vårdenhetschefen Camilla Samuelsson.

Bilden visar vårdcentralen Österbymo

Österbymo är den enda vårdcentralen i länet som både har högst andel positiva svar och störst förbättring i den nationella patientenkäten 2018. Andra områden där Österbymo sticker ut är i "respekt och bemötande", "kontinuitet och koordinering" samt "information och bemötande".

Så här lyder till exempel en patientkommentar: "Stor förbättring sedan vårdcentralen fått två nya läkare som är engagerade. Sjuksköterskorna har blivit specialiserade och ännu mera kompetenta när det blivit kontinuitet inom läkarsidan."

Vårdenhetschefen Camilla Samuelsson förklarar framgången:

– Vi är den minsta vårdcentralen och då blir det familjärt. Vi har inga stängda dörrarna och det märker patienterna. Det här är en härlig arbetsgrupp och teamkänslan blir påtaglig. Men vi är också fullbemannade och har ingen hyrpersonal längre. Det blir kontinuitet och patienterna ser att det finns läkare som stannar kvar och följer upp.

De fina resultaten får dock inte Vårdcentralen Österbymo att luta sig tillbaka.

– Vi ska försöka bli bättre på tillgängligheten för där är vi inte hundraprocentiga. Det är ett förbättringsområde, säger Camilla Samuelsson.

Förbättring på 27 vårdcentraler

Andra vårdcentraler i Östergötland med högst andel positiva svar är Åby, Mantorp och Nygatan i Linköping. Totalt förbättrade sig 27 av de 33 regiondrivna vårdcentralerna i årets mätning. Förutom Österbymo så är Kisa och Boxholm de vårdcentraler som har förbättrat sig mest.

I jämförelse med 2017 förbättrades Östergötlands resultat med 2,5 procentenheter. Andelen positiva svar för både kvinnor och män i länet är 79,7 procent, vilket är marginellt bättre än riksgenomsnittets (79,4 procent). Det placerar Östergötland på en sjunde plats av de elva deltagande regionerna.

– Vi är visserligen inte bäst i landet, men det är ändå värt att notera att vi är en av de regioner som lyfter oss mest i årets mätning och det tycker jag att vi kan vara glada för, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Bilden: Det gick bra för Vårdcentralen Österbymo också i förra årets mätning då även då stod för den bästa förbättringen.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

2018 års patientenkät är en så kallad mellanårsmätning och sammanlagt deltog elva regioner runt om i landet. I Östergötland skickades enkäten ut till 9 285 personer.