Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdskurator blir ett yrke med legitimation

[2019-07-02]

Från den 1 juli införs legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. "Det stärker både yrkesrollen och patientsäkerheten. Legitimationen visar att kuratorn har rätt kompetens för arbetet", säger Erica Adolfsson, facklig ordförande i lokalföreningen Akademiker förbundet SSR.

Bilden visar Lena Abrahamnsson i en korridor i vårdcentralen TanneforsBilden visar Erica Adolfsson

Hälso- och sjukvårdskuratorn är den psykosociala experten inom vården, och är i grundutbildningen ofta socionomer eller beteendevetare. I Region Östergötland arbetar kuratorer inom både sjukhusvård och primärvård, och ofta i team med andra yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och psykologer.

När legitimationen införs den 1 juli kan kuratorerna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimeringen införs under en övergångsperiod på fem år och den 1 juli 2024 ska alla som vill titulera sig hälso-och sjukvårdskurator vara legitimerade.

– Vi tror att de flesta av våra kuratorer kommer att kunna få sin legitimation genom den utbildning och erfarenhet de redan har eller hinner skaffa sig de kommande fem åren. Därefter får de som är nyutbildade socionomer eller motsvarande gå en ny yrkesutbildning som motsvarar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Första utbildningsstart för den nya hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen blir dock tidigast höstterminen 2020, säger Erica Adolfsson.

”Väntat länge”
Lena Abrahamsson är kurator på Vårdcentralen Tannefors i Linköping och hon välkomnar legitimeringen. Hon har arbetat i primärvården sedan 2010 och dessförinnan som socialsekreterare inom socialtjänsten och som kurator på dåvarande landstingets sjukhem. 

– I dag har jag beställt ett arbetsgivarintyg som ska kompletteras med ett intyg på examen innan jag skickar in min webbansökan till Socialstyrelsen. Det här är något vi väntat på länge. Legitimationen kommer att bekräfta att vi gör ett gediget arbete där en legitimation behövs, säger Lena Abrahamsson.

Med sin socionomexamen och grundutbildning i psykoterapi arbetar hon som kurator på vårdcentralen med psykoterapi under handledning, gör bedömningar och skriver remisser till psykiatrin. I hennes team finns yrkesrollerna läkare, sjuksköterska, rehabsamordnare, psykolog och psykoterapeut.

Ser goda resultat
Lena Abrahamsson har också föreläsningar för patienter och deras anhöriga. Tillsammans med en kollega arbetar hon även med gruppterapi för patienter med stressrelaterad ohälsa, liksom för en grupp patienter med depression.

–  Det är vanligt att patienter söker för olika former av psykisk ohälsa.  Vi behandlar allt från depression och ångest till utmattningssyndrom och posttraumatisk stress med psykoterapi, och vi ser goda resultat. Det är en drivkraft i mitt arbete, säger Lena Abrahamsson.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28