Region Östergötland

Hälso- och sjukvården förstärks med 611 miljoner kronor

[2019-11-21]

Finansplanen var i fokus för regionfullmäktiges sista sammanträde för i år. Efter en debatt som upptog större delen av den första sammanträdesdagen antogs den styrande koalitionens förslag till finansplan.

Bilden visar Kaisa Karro.

Finansplanen är en uppdatering av treårsbudgeten för åren 2020-22, som antogs av regionfullmäktige i juni.

Inför 2020 förstärks hälso- och sjukvården med totalt 611 miljoner kronor. Det handlar om satsningar på primärvård och jämlik hälsa och omställningen till ett mer robust sjukvårdssystem genom förändrad ledning, styrning och organisation. I totalen ingår en utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram med 65 miljoner kronor för att möta nya behov.

Satsning på nära vård

I finansplanen tillkommer bland annat en satsning på den nära vården med 30 miljoner kronor och ytterligare 10 miljoner kronor går till insatser för en jämlik hälsa. Regionens forskningsverksamhet utökas med 10 miljoner kronor och 10 miljoner avsätts i engångsmedel till insatser för att stimulera innovation. Finansplanen innehåller också bland annat en satsning för att kunna erbjuda även pojkar vaccination mot humant papillomvirus (hpv).

– Det är bra att vi nu har fastställt en finansplan som sätter fokus på omställningen av vården och att vi fortsätter satsa på primärvården och på en jämlik hälsa, kommenterar regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) onsdagens fullmäktigebeslut.

Videohälsning från talmannen

Den andra sammanträdesdagen inleddes i dag med en videohälsning från riksdagens talman Andreas Norlén. Detta med anledning av att Region Östergötland uppmärksammar firandet av den svenska demokratins 100-årsjubileum:

– 2019 är ett märkesår för den kommunala och regionala demokratin. Det är 100 år sedan de första fria allmänna valen där både män och kvinnor kunde rösta i kommuner och landsting. Jag är glad över att ni vill uppmärksamma det, sa talmannen.

Under dagen har ärendebehandlingen fortsatt, bland annat med beslut om en aktörsgemensam energi- och klimatstrategi för Östergötland, klimatfärdplan för Region Östergötland, ny kulturplan för de kommande fyra åren och avgiftsbestämmelser inför 2020.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88