Region Östergötland

Funktionshinderpolitiskt program antaget

[2019-06-19]

Regionfullmäktige har antagit ett funktionshinderpolitiskt program, som sammanfattar Region Östergötlands ambitioner och viljeinriktning inom funktionshinderområdet.

Bilden föreställer Rebecca Hägg.

Med det funktionshinderpolitiska programmet tar Region Östergötland ställning och intensifierar arbetet att integrera ett funktionshinderperspektiv i alla regionens verksamheter.

Programmet är resultatet av ett samarbete mellan Funktionsrätt Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Myndigheten för delaktighet och Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning. Programmet utgår från internationella, nationella och regionala styrdokument och är ett komplement till gällande lagstiftning.

"Går i bräschen"

– Framtagande av liknande program pågår just nu i flera regioner och kommuner. Region Östergötland har varit något av en pilot och det känns extra roligt att gå i bräschen, sa Rebecca Hägg (S) inför dagens beslut i regionfullmäktige. Hon är ordförande i Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning och har tillsammans med Fredrik Sjöstrand (M) ingått i den arbetsgrupp som arbetat fram programmet.

Programmet innehåller en rad fokusområden som handlar bland annat om delaktighet, tillgänglighet, möjlighet till god hälsa och personcentrerad vård. Även möjligheter till utbildning och försörjning berörs.

Allas ansvar

– Arbetet börjar egentligen när dagens beslut är fattat. Det handlar om att integrera programmet, ta fram konkreta förslag och målsätta det i budget och verksamhetsplaner, regelböcker, överenskommelser och avtal. Alla regionens verksamheter har ansvar för att förverkliga programmet, underströk Rebecca Hägg i sitt anförande inför dagens beslut i regionfullmäktige.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88