Region Östergötland

Fredspristagare intresserad av högisoleringsenheten

David Ekqvist, specialistläkare på infektionskliniken på US, berättar om skyddsdräkten för Denis Mukwege.

[2019-10-21]

Ebolaviruset sprider sig igen, inte minst i Kongo-Kinshasa. Under måndagen besökte Denis Mukwege, Nobels fredspristagare, Universitetssjukhuset i Linköping för att bilda sig en uppfattning om hur patienter med smittsamma allvarliga infektionssjukdomar tas om hand på Sveriges hittills enda högisoleringsenhet.

Denis Mukwege skrattar gott när David Ekqvist, specialistläkare på infektionskliniken på US, berättar att han arbetat med administrativa uppgifter en hel dag, iklädd den gula skyddsdräkten som mest kan liknas vid en rymddräkt. Allt för att känna på hur varmt det blir, trots en fläkt som förser dräkten med rumstempererad luft.

Mukwege fick en rundvandring på högisoleringsenheten tillsammans med David Ekqvist och övriga medarbetare.

– Den ebolaepidemi som pågår nu i Kongo-Kinshasa är den största sedan utbrottet 2014-2016, säger David Ekqvist. Vi måste absolut vara rustade.

Denis Mukwege är chefskirurg inom gynekologi. I början av 90-talet grundade han Panzisjukhuset i Bukavu i Östra Kongo-Kinshasa, ett holistiskt sjukhus för kvinnor som utsatts för våldtäkt. För sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter fick Mukwege Nobels Fredspris 2018. Nu har han planer på att höja beredskapen att hantera patienter med ebola och andra smittsamma sjukdomar i södra Kivuprovinsen i Kongo för att kunna möta ebolaepidemin och ta emot smittbärande patienter.

– Det ser varmt ut, konstaterar han när David Ekqvist hjälper en sjuksköterska att ta på skyddshandskar till den gula dräkten. Han får veta att det går att arbeta upp till fyra timmar i dräkten, utan att det blir allt för jobbigt och svettigt.

"Ett riskmoment"

– Att ta av dräkten är alltid ett riskmoment eftersom den är kontaminerad, förklarar David Ekqvist och visar rummet som fungerar som sluss för sköterskor och läkare som ska bytas av. Där möter alltid ytterligare en skyddsklädd person upp och ger instruktioner om hur del efter del ska tas av. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt.

Därefter får Denis Mukwege kika in i den nya transportcontainern som liknar en stor genomskinlig plastlåda med en säng i. Den har hål på flera ställen där vårdpersonalen kan sticka in händerna i påsliknande handskar för att arbeta med patienten och Mukwege provar.

Containern går att använda för transport i flygplan och helikoptrar och har provats även i Kongo. Men mer kunskap krävs i det utsatta landet när det kommer till isolering av patienter med ebola och andra blödarfebrar.

– Välkomna till Kongo och dela med er av er expertis, säger Denis Mukwege innan han tackar för sig.

Textansvarig: Anna Lindén, nyhetsredaktionen

Fakta
Högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping är en del av infektionskliniken och består av tre specialbyggda vårdrum, som på kort varsel kan omvandlas till en kliniskt isolerad miljö för extremt smittsamma patienter. Enhetens vårdrum används normalt sett för ordinarie infektionssjukvård, men kan stängas när det finns behov av vård av högsmittsamma patienter.