Region Östergötland

Framtidens Östergötland i fokus

[2019-03-06]

Nyttan och möjligheterna för länet när Ostlänken är klar. Det står i centrum under konferensen Framtidens Östergötland som hålls i Flygeln i Norrköping i morgon.

Bilden visar ett snabbtåg.

– Ostlänken är den största infrastruktursatsningen i modern tid i Östergötland och den kommer att ha en jättestor betydelse för vårt län, säger Anders Bäckstrand, chef för enheten för samhällsplanering i Region Östergötland.

Möjligheterna som följer med Ostlänken kommer att tas upp i föreläsningar och seminarier under Framtidens Östergötland. Regionen arrangerar dagen tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner. Politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner liksom representanter från näringslivet deltar.

Förändra förutsättningarna
– Det här är viktigt för Region Östergötland utifrån den regionala utvecklingen. Ostlänken kommer att förändra förutsättningarna för utvecklings- och tillväxtpolitiken. Det är också viktigt eftersom Ostlänken även kommer att ge bättre förutsättningar för utvecklingen av kollektivtrafiken i Östergötland i framtiden, säger Anders Bäckstrand.

Ett seminarium leds av Styrbjörn Holmberg, enheten för strategi och analys, och Catherine Szabo, enheten för kompetensförsörjning och företagande. De ska visa hur flytt- och pendlingsmönster skiljer sig åt i olika utbildnings- och yrkesgrupper.

– Vi ser att det finns väldigt stora skillnader mellan sjuksköterskor, ingenjörer och lärare; både i benägenheten att flytta och att pendla. Det är viktig kunskap när vi tittar på både vår egen kompetensförsörjning och för framtidens utbildningar i regionen säger Anders Bäckstrand.

Östergötlands potential

Göran Hallin, filosofie doktor, föreläser under rubriken Östergötlands potential. Han tar sin utgångspunkt i en studie som svarar på frågan Vad driver regional utveckling?

Framtidens Östergötland inleds och avslutas av politiker. Från Region Östergötland medverkar Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, Nyhetsredaktionen, 010-103 78 29