Region Östergötland

Framgångsrikt internationellt samarbete med universitetssjukhus och universitet i Kenya

Bilden visar medarbetare vid Moi universitet och sjukhus med vårddirektör Ditte Pehrsson Lindell, Universitetssjukhuset i Linköping.

[2019-04-17]

Linköpings universitet har haft ett samarbete med Moi University i Kenya i 30 år. Numera samarbetar både universitetssjukhus och universitet och en rad projekt har gett framgångsrika resultat. En delegation från Östergötland har varit i Kenya på 30-årsjubileum där Linköpings universitet samtidigt har förnyat sitt avtal med universitetet.

Bilden visar Ditte Pehrsson Lindell skriver i gästboken på Moi universitet i samband med trettioårsjubileet.

Kunskapsutbytet med Eldoret i Kenya startade 1989 då universiteten började samarbeta om bland annat utbyten på läkarprogrammet. Samarbetet har utvecklats till fler utbyten också inom hälso- och sjukvården, där Region Östergötland har ett samarbetsavtal sedan 2013 med universitetssjukhuset Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH).

Ömsesidiga vinster

– Det förnyade samarbetsavtalet innebär att vi kommer att ha ett viktigt fortsatt utbyte av studenter, forskare och kliniska team, som vi ömsesidigt vinner på. Våra team från Region Östergötland och från Eldoret har varit mycket framgångsrika i att föra över kunskap mellan våra verksamheter och jag ser att det finns fler områden där vi kan ha samma ömsesidiga vinster av att utveckla samarbeten, Våra medarbetare får erfarenhet av betydligt större patientgrupper än hemma, då universitetssjukhuset i Eldoret har ett upptagningsområde med cirka 20 miljoner invånare, säger Ditte Pehrsson Lindell, vårddirektör vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Delegationen som besökte Eldoret bestod av representanter från Linköpings universitet, Region Östergötland, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland. Med på jubiléet var initiativtagarna till kunskapsutbytet mellan kliniska team, överläkare Åke Björn och tidigare chefläkare Christer Andersson, som båda under längre tider har arbetat i Eldoret.

– Det är fantastiskt att se att exempelvis arbetet inom neonatalvården och på förlossningen under åren från 2013 har utvecklats positivt genom struktur och arbetsgång som vi har i hälso- och sjukvården i Östergötland. Vi hör att våra teams kunnande har bidragit till bättre kvalitet med både högre överlevnad och lugnare arbetsmiljö, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Tillgång till förbättrad vård

Peter Berggren, adjungerad lektor och tillförordnad verksamhetschef vid Internationella medicinska programmet vid Katastrofmedicinskt centrum, ser utbytet som mycket framgångsrikt.

– Vi kan vara stolta över att ha bidragit till att patienter i Kenya har tillgång till vård som hela tiden förbättras inom ramarna för detta partnerskap. För Region Östergötlands medarbetare innebär samarbetet att få se andra sätt att handskas med vårdens problem, att kunna arbeta i situationer där resurserna inte är samma som i vår vardag och att möta andra kulturers synsätt och sjukdomar som är ovanliga hemma, säger Peter Berggren.

För att öka informationsutbytet och lärandet arbetar Internationella medicinska programmet i huvudsak med projekt i teamform. Detta betyder att de skickar flera personer från olika professioner så att ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan ske under resorna, men också för att flera kollegor ska kunna stötta varandra i att sprida de nyvunna kunskaperna i hemmaorganisationen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Följande projekt framhölls som särskilt framgångsrika under både presentationer och rundvandringar där Internationella medicinska programmet har varit aktivt: Alla dessa projekt genomförs med medarbetare från Region Östergötland och med Internationella medicinska programmets stöd.

  • Barn- och kvinnocentrum, (BKC) har ett projekt "Mother-baby projektet" med två spår idag – neonatal intensivvård och förlossningsvård. Båda spåren har haft en stor inverkan på dessa två områden vid Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). Bland barnmorskorna har man bland annat ändrat inställning till studenter som gör praktik till att se dem som framtida kollegor. Inom neontalvården har dödligheten bland dessa barnen minskat från 30-35 procent till runt 15 procent bland under januari och februari. Detta anser personalen på New Born Unit vid sjukhuset till stor del beror på de svenska teamens insatser.
  •  Insatserna vid fysioterapin på MTRH har inneburit att de idag kan driva en undergraduate-utbildning i fysioterapi. Utbildningsansvarig för utbildningen är den första kvinnliga PhD i fysioterapi i Kenya. Här har IMP varit centrala i utvecklingen av deras nya klinik för fysioterapi.
  • På akuten har verksamheten strukturerats om och man har infört ett triagesystem för prioritering av skadade som kommer till akuten. Detta har gjorts utifrån en avhandling vid KMC (Maria Lampi, 2017) som till viss del bygger på data insamlade vid akuten på Moi Teaching and Referral Hospital och utifrån den struktur för organisering på akuten som Maria bidragit till.
  • Inom patientsäkerhetsområdet har det arbete som drivits av Christer Andersson, med Internationella medicinska programmets stöd, inneburit att flera hundra medarbetare utbildats i Root-Case-Analysis och att CEO MTRH Dr Aruasa tillsatt en "Patient Safety Unit". Detta nya sätt att tänka har gjort att området patientsäkerhet har hamnat på agendan och att flera andra sjukhus i Kenya och närliggande länder hört av sig och vill lära sig mer. 2020 planeras en internationell patientsäkerhetskonferens i Eldoret, den första i Afrika.