Region Östergötland

Fortsatt högt förtroende för sjukvården i Östergötland

Bilden visar en patient som talar med en läkare.

[2019-02-28]

Drygt fyra av fem invånare i Östergötland anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning om hur befolkningen uppfattar hälso- och sjukvården.

Enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2018 anser 82 procent av invånarna i Östergötland att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är något lägre än 2017 (84 procent) men strax över rikssnittet (81 procent).

På frågan om förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet uppger 68 procent av östgötarna att de har förtroende. Tillsammans med grannarna i den sydöstra sjukvårdsregionen – Region Jönköpings län och Region Kalmar län – placerar sig Region Östergötland därmed högst i landet. Rikssnittet ligger på 61 procent.

Det är skillnader i förtroendet vid en jämförelse mellan sjukhus och vårdcentraler. I Östergötland har 75 procent av de tillfrågade förtroende för sjukhusen, vilket är något lägre än 2017 års mätning (77 procent) men över rikssnittet (67 procent).

När det gäller vårdcentralerna uppger 59 procent att de har förtroende, vilket är också är något lägre än året innan (61 procent) men strax över rikssnittet (58 procent).

Andelen som anser att väntetiderna är rimliga har minskat. 61 procent anser att väntetiderna till besök på hälso- och vårdcentraler är rimliga, mot 69 procent 2017, och 50 procent när det gäller besök eller behandling på sjukhus, mot 54 procent 2017.

Öka tillgängligheten

– Det är viktigt att medborgarna känner förtroende för hälso- och sjukvården. Att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården är en central del i arbetet för att ytterligare stärka förtroendet, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I 2018 års undersökning ingår en ny fråga om förtroendet för digitala vårdtjänster. I Östergötland uppger 21 procent att de har förtroende för tjänsterna, vilket är något över rikssnittet. Dock har mer än hälften av de tillfrågade (55 procent) svarat att de inte hade någon uppfattning i frågan, vilket indikerar att en stor andel inte använt sig av digitala vårdbesök.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Mer om undersökningen
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor uppfattar hälso- och sjukvården. Ett obundet slumpmässigt urval per region görs bland alla som är över 18 år och folkbokförda i Sverige. Grundutförandet av Hälso- och sjukvårdsbarometern motsvarar 1 000 besvarade enkäter per region och år. Samtliga regioner deltar i un­dersökningen, som genomfördes under perioden april-maj och oktober-november 2018. Totalt har 41 090 personer över hela landet svarat.