Region Östergötland

Första nya vårdavdelningen invigd

Bilden föreställer bandklippning vid invigningen.

[2019-05-02]

Nu är den nya akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigd. Det är den första nybyggda vårdavdelningen inom ramen för Vision 2020.

Den nya akutvårdsavdelningen (AVA) ligger i anslutning till akutmottagningen och har 16 vårdplatser. Där övervakas, stabiliseras och behandlas patienter med akuta sjukdomstillstånd under 1-2 dygn.

Verksamheten invigdes under torsdagseftermiddagen och många ville vara med och fira.

Jag är inte bara regionstyrelsens ordförande utan även Norrköpingsbo och jag vet hur viktigt Vrinnevisjukhuset är för Norrköping och Östergötland. Den modell som finns på AVA när det gäller arbetsmiljöfrågor är en förebild för många i länet och jag vet att andra tittar på er för att få inspiration, sa Kaisa Karro (S).

"Väl genomtänkt"

Två av vårdplatserna är så kallade intermediärvårdsplatser för svårt sjuka patienter med ökat vård- och omvårdnadsbehov. De nya lokalerna har byggts för att underlätta en patientnära vård. En av nyheterna är att alla rum är enkelrum för att öka patientens integritet, minska smittspridning och ge plats för anhöriga.

De flesta patienter kommer in till akuten och många passerar även det här stället. Men det här är en byggnad och den gör inte jobbet åt oss  det gör ni. Men den ska underlätta arbetet och allt är väldigt väl genomtänkt här. Det ger förutsättningar för hälsa och vård i världsklass, sa Vrinnevisjukhusets vårddirektör Jessica Frisk.

Förra året tog AVA på Vrinnevisjukhuset emot 3 665 patienter varav 598 låg på platserna för svårt sjuka patienter med ökat vårdbehov. Medelvårdtiden per patient är 1,1 dygn.

Verksamheten startar i de nya lokalerna på tisdag eftermiddag.

Bildlänk till film om den nya akutvårdsavdelningen.

Vårdenhetschefen Eva Jacobsson visar runt på den nya akutvårdsavdelningen >>>

 

Text och foto: Carolina Häggkvist, telefon 010-103 77 85

 

Vision 2020

* Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.

* Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.

* Hittills är följande färdigt i projektet: dagkirurgi och endoskopi, akut-, hjärt-, infektions- och urologiska mottagningen, ambulanshallen, huvudentrén, konferens- och utbildningslokalerna.