Region Östergötland

Förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården i Östergötland

[2019-11-21]

Region Östergötland klarar kraven på tillgänglighet till besök och får därmed del av den statliga kömiljarden även för oktober månad.

Bilden visar en patient och två vårdmedarbetare i ett behandlingsrum.

Under hösten har Region Östergötland arbetat intensivt för att förbättra tillgängligheten till både besök och behandling. Ett arbete som nu visar resultat. För andra månaden får regionen ta del av de statliga medlen inom den så kallade kömiljarden. I september fick 74 procent av patienterna tid för nybesök inom 60 dagar. I oktober hade motsvarande siffra förbättrats till 80 procent inom 60 dagar. Region Östergötland förbättrar tillgängligheten till besök med 3,2 procentenheter jämfört med oktober 2018, vilket innebär att man får vara med och dela på ytterligare 20 procent av medlen för nybesök.

"Viktigt"

– Det är oerhört viktigt att vi har en hög tillgänglighet till vården. Därför är det glädjande att utvecklingen gått åt rätt håll, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

När det gäller väntande till behandling klarar Region Östergötland inte kraven, även om resultatet för oktober har förbättrats sedan mätningen efter september. I oktober var det 63 procent som hade fått tid för operation inom 60 dagar, att jämföra med 56 procent i september.

Fördelningen av kömiljarden baseras på mätningar under tre månader. Efter november månads mätning står det klart hur stor Region Östergötlands totala del av kakan blir.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Om kömiljarden

2019 års överenskommelse "En ny och uppdaterad kömiljard" tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor. 80 procent av medlen är prestationsbundna.

För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Utbetalningarna sker i december enligt regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.