Region Östergötland

Fler yrken får karriärstege

[2019-11-28]

Nu finns det karriärstegar även för undersköterskor och vårdadministratörer i Region Östergötland. Karriärstegen visar på ett konkret sätt hur varje medarbetare kan ta nya steg i sin kliniska karriär och den ska vara ett stöd för både medarbetare och chefer.

Bilden visar informationsmaterial.

Region Östergötland driver just nu ett arbete för att ersätta de tidigare lokala modellerna för befattningsutvecklingar med regionövergripande kliniska karriärstegar för olika yrken. Målet är att det ska finnas regionövergripande karriärstegar för de största yrkesgrupperna, så att huvuddelen av regionens medarbetare omfattas.

– Det är viktigt och prioriterat att vi kan erbjuda karriärstegar och fortlöpande kompetensutveckling för de yrkesgrupper som förekommer i våra verksamheter, säger Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för medarbetar- och kompetensförsörjningsfrågor.

Fler är på gång

Efter sommaren presenterades de första karriärstegarna för sjuksköterskor/barnmorskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Nu finns ytterligare två karriärstegar klara; en för vårdadministratörer och en för undersköterskor, barnsköterskor och skötare. Näst på tur står biomedicinska analytiker och medicinska biologer.

Karriärstegarna skiljer sig något mellan olika yrkesgrupper men gemensamt är att de har olika nivåer – som exempelvis grund, kompetent, erfaren och expert. På varje nivå anges tydligt vad som krävs för den nivån och för att ta steget till nästa. Karriärstegarna kan också kompletteras med kompetensutveckling som beslutas på arbetsplatsen.

– Med karriärstegen blir karriärvägarna tydligare för medarbetarna, säger HR-direktör Zilla Jonsson. Karriärstegen visar på ett enkelt och konkret sätt hur man kan ta nya steg i sin kliniska karriär. Det kan handla om att fördjupa sin yrkeskunskap eller satsa på specialisering eller forskning.

Textansvarig: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen