Region Östergötland

Finalister från Region Östergötland i Medtech4Health Innovation Award

Bilden visar Magnus Janzon som arbetar med beslutsstödet på en dator på kliniken.

[2019-05-10]

Magnus Janzon och Lars Karlsson vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) har gått till final i Medtech4Health Innovation Award. Detta för beslutsstödet som förbättrar behandlingen för patienter med förmaksflimmer.

– Det är mycket glädjande att vår utveckling av beslutsstödet och vår forskning uppmärksammas på det här sättet, säger Lars Karlsson, överläkare och biträdande verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på US.

Tillsammans med Magnus Janzon, docent och verksamhetschef vid samma klinik, har han nu utsetts till en av tre finalister i Medtech4Health Innovation Award. Det är en tävling för de som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården. Syftet är att lyfta fram goda exempel som lett till betydelsefulla förbättringar för patienter eller av arbetsmetoder.

Många delaktiga
Magnus Janzon och Lars Karlsson har nominerats- och nu gått till final- för det beslutsstöd till journalsystemet Cosmic som forskare vid kardiologiska kliniken på US och primärvården har utvecklat tillsammans med Cambio Healthcare Systems.

– Det är många inom Region Östergötland som varit delaktiga i den här utvecklingen, inte minst i primärvården där vi genomförde den stora studien på alla 43 vårdcentraler. Det är många som kan känna sig stolta i dag, säger Magnus Janzon.

Vinnare på torsdag
Beslutsstödet innebär kort att när en läkare öppnar patientjournalen för en patient med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke visas en dialogruta om patienten inte ordinerats blodförtunnande medel. Beslutsstödet räknar också ut patientens risk att drabbas av stroke. Att behandla patienterna med blodförtunnande medel minskar risken för stroke med 70 procent, men många patienter får inte behandlingen. Med beslutsstödet får läkaren hjälp att fatta rätt beslut på kort tid och det ger också läkaren mer tid för patienten.

Vinnaren av Medtech4Health Innovation Award utses på torsdag, 16 maj. Bakom priset står Medtech4health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova. Prissumman är på 100 000 kronor.

Bilden: Magnus Janzon i arbete med beslutsstödet på kardiologiska kliniken. Foto: Kajsa Juslin

Textansvarig: Cecilia Ottosson, Nyhetsredaktionen, 010-103 78 29