Region Östergötland

Fem vårdcentraler prisade för goda resultat

[2019-05-31]

Fem vårdcentraler i länet har fått ta emot diplom från Region Östergötlands politiska ledning för sina goda resultat.

Vårdcentralen Mantorps chef Martin Frennesson tar emot diplom från regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Det är vårdcentralerna Ödeshög, Mantorp, Vikbolandet, Capio Berga och Johannelund som prisas av den politiska ledningen. I dagarna har de fått besök av företrädare för hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.

Den politiska ledningen i Region Östergötland har under en följd av år delat ut diplom till vårdcentraler som haft de bästa resultaten eller förbättrat sina resultat mest i den nationella patientenkät som varje år genomförs i primärvården.

Denna gång har det gjorts en bredare bedömning som bygger på den årliga uppföljningen av vårdcentralernas auktorisation. Utöver patientenkätens resultat tittar man bland annat på bemanning och kompetensutveckling, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet.

– De vårdcentraler som har bäst resultat i länet präglas av en bra bemanning, ett gott ledarskap och stabilitet, säger regionrådet Helena Balthammar (S), som tillsammans med sina kollegor Torbjörn Holmqvist (S) och Kerstin Sjöberg (C) har delat ut diplom till de prisade vårdcentralerna.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Motiveringarna

Capio vårdcentral Berga
Vårdcentralen bedöms föredömlig med mycket god kvalitet, stabil bemanning, god tillgänglighet och en stark utvecklingskraft.

Johannelunds vårdcentral
Vårdcentralen bedöms vara stabil, hålla hög kvalitet, ha god tillgänglighet och en positiv utvecklingskraft som gett goda resultat även 2018.

Vårdcentralen Ödeshög
Vårdcentralens hälsofrämjande arbete samt arbetet med forskning och utveckling bedöms föredömligt. Verksamheten är stabil, har god tillgänglighet och god kvalitet vilket har givit fortsatt goda resultat även 2018.

Vårdcentralen Mantorp
Vårdcentralen bedöms vara stabil och bedriver verksamhet av hög kvalitet, med god tillgänglighet, är forskningsfrämjande och har fortsatt goda resultat även 2018.

Vårdcentralen Vikbolandet
Vårdcentralen bedriver en verksamhet av hög kvalitet, visar en stark utvecklingsanda och har såväl god tillgänglighet som kontinuitet i sitt patientarbete.