Region Östergötland

Familjebildning på 2000-talet - ägg- och spermiedonation

[2019-02-21]

Torsdagen den 28 februari föreläser professor Gunilla Sydsjö i Forskning i framkant.

Bilden visar Gunilla Sydsjö

Ett stort antal par och individer i Sverige genomgår infertilitetsbehandling med donerade spermier, ägg eller embryon. "The Swedish multicenter study on gamete donation" omfattar totalt 1 500 mottagare och donatorer av ägg/spermier och syftar till att belysa situationen för familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling.

Föreläsare: Gunilla Sydsjö, professor i psykosocial obstetrik och gynekologi och legitimerad kognitiv beteendeterapeut, som föreläser på temat ägg- och spermiedonation.

Tid: torsdagen den 28 februari klockan 16.30–17.30

Plats: Hugo Theorell-salen, plan 09 norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping.


 
Textansvarig:
Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Forskning i framkant arrangeras av Region Östergötland tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan krävs.

Denna webbplats