Region Östergötland

Etikpriset till LAH

Bilden visar prisutdelningen på regionfullmäktige

[2019-02-12]

LAH i i Linköping har tilldelats Region Östergötlands etikpris 2018. Verksamheten får priset för sitt mångåriga fokus på etiska frågor inom palliativ vård.

Bilden visar delar av arbetsgruppen. Bilden visar Waldemar Bau

I dag tog representanter för LAH, som bedriver specialiserad hemsjukvård och palliativ vård, emot etikpriset vid regionfullmäktige.

– LAH är en förebild för väldigt många inom regionen för sitt arbete med att sätta patienten i centrum i en verksamhet som rör många svåra frågor och utmaningar, säger Ulrica Swartling, ordförande i Etikrådet i Region Östergötland.

Tidig hbtq-certifiering

Priset belönar också LAH:s arbete med att hela tiden utveckla sitt etiska arbetssätt, bland annat genom etikkaféer för medarbetare och hbtq-certifiering, initiativ som har fått hela personalgruppen med på tankesätt och engagemang. Alla medarbetare har också deltagit i ett forskningsprojekt, "Kränkningar i vården", som bedrivs tillsammans med Linköpings universitet. I samband med det har medarbetare fått träna på att identifiera när en kränkning sker och hur man hanterar sådana situationer.

– Vi är glada över etikpriset som uppmärksammar frågor som vi haft fokus på under lång tid. Det här arbetet tar tid, det handlar ju om att förändra kulturen på arbetsplatsen och viktigt att alla är med, säger Niclas Hilding, verksamhetschef.

Se livssituationen

Sedan över tio år har kliniken den uttalade visionen "vi möter dig där du är". Den eftersträvas i alla möten med patienten.

– Vi ska vara så patientfokuserade som möjligt när vi åker hem till våra patienter. Om du har en vecka kvar i livet ska du inte behöva gå mellan olika vårdinrättningar utan vi tar hand om hela din problematik. Vi ska se dig och visa att vi är till för dig och dina närstående, säger överläkare Waldemar Bau, som i många år har intresserat sig för och drivit frågorna.

Det gäller också att försöka se personen utifrån dennes livssituation, berättar han. Via hembesök får de en god insyn i familjesituationen, till exempel relationerna mellan närstående och de stöd som finns hemma, om patienten helst vill vara hemma.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Bild ovan: Etikpriset delades ut på regionfullmäktige. Från vänster Anna Lundqvist, Anders Petersson, Eva Åstradsson, Susanne Wennerlund, Åsa Nord, Krister Björkegren, Niclas Hilding, Marit Karlsson och Peter Hermansson. Foto: Carolina Häggkvist

Sedan den 1 februari 2019 är LAH Linköping en del av nystartade närvårdskliniken. Inom närvårdskliniken ryms förutom LAH Linköping och avdelning 96 även dagsjukvårdsmottagning och vårdcoach.