Region Östergötland

Ekonomidirektören lämnar sitt förordnande

[2019-03-26]

Åsa Hedin Karlsson lämnar rollen som ekonomidirektör i Region Östergötland. Josefin Bjäresten går in som tillförordnad ekonomidirektör medan rekrytering av ersättare pågår.

– Åsa Hedin Karlsson har på ett mycket positivt sätt bidragit i det strategiska arbetet i regionledningen, men det kommer nu behövas ett ännu tydligare ledarskap inom ekonomiområdet för att vända utvecklingen och uppnå en ekonomi i balans, säger Krister Björkegren, regiondirektör.

Åsa Hedin Karlsson får en ny strategisk befattning direkt underställd regiondirektören.

– Åsa har erfarenhet och kompetens som vi har stor nytta av inom många områden, säger Krister Björkegren.

Josefin Bjäresten är biträdande ekonomidirektör och enhetschef på ekonomienheten.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88