Region Östergötland

Dofttest hjälp att upptäcka Parkinson

[2019-04-11]

Ett nedsatt luktsinne vid Parkinsons sjukdom är kopplat till både strukturella och funktionella förändringar i hjärnan, och ett enkelt dofttest kan användas vid den kliniska utredningen. Det visar röntgenläkaren Charalampos Georgiopoulos avhandling i medicinsk bildvetenskap.

Charalampos Georgiopoulos har i sin doktorsavhandling undersökt bildmedicinska metoder för diagnostiken, speciellt SPECT-undersökning, (fotonemissionstomografi) en metod som ofta används vid klinisk utredning.

– Resultaten visar att den fotonemissionstomografiska metoden SPECT är effektiv för att skilja Parkinson från icke parkinsonism, till exempel Essentiell Tremor. Dessutom kan en kombination av SPECT med vanligt dofttest öka den diagnostiska säkerheten och skilja Parkinson från atypisk parkinsonism, säger Charalampos Georgiopoulos, röntgenläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

I en annan studie har han tagit fram en pålitlig MR-metod som kan användas för att titta på hjärnans funktion när man luktar på olika dofter.

– Med metoden har vi kunnat demonstrera två nätverk med luktspecifika hjärnområden i såväl stor- som lillhjärnan. Det syns mindre aktivitet i dessa efter doftstimulering hos patienter med Parkinson än hos friska personer, säger Charalampos Georgiopoulos.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Charalampos Georgiopoulos disputerade den 5 april med avhandlingen Imaging Studies of Olfaction in Health and Parkinsonism" inom medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet.