Region Östergötland

Digitala hemmätningar provas i Motala

[2019-05-02]

Kan akuta insjuknanden undvikas om patienten själv mäter sina värden hemma? I Projekt Ekosystem för e-hälsa samarbetar specialister inom medicinteknik och IT med Lasarettet i Motala om att hitta digitala tjänster som ökar tryggheten i hemsjukvården. KOL och hjärtsvikt är två diagnosgrupper som kan få en bättre uppföljning av vården med ny teknik.

Bilden visar en blodtrycksmätning. Bilden visar Erik Reinicke

I samarbetet mellan medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala, och Centrum för verksamhetsstöd och utveckling tas nu en digital lösning för hemmonitorering fram.

– Det innebär att patienterna själva mäter sina värden hemma, och att mätvärdena sänds digitalt in till sjukvården för bedömning. Vinsten är att patienten kan få en tät uppföljning utan att åka in till sjukhuset, men också att vården kan upptäcka tecken på försämring ännu tidigare i de inskickade värdena, innan patienten själv är medveten om sin försämring, säger Erik Reinicke, projektledare för Ekosystem för e-hälsa.

Patienter intervjuas

I arbetet görs en behov- och processkartläggning i hela regionen där man samlar kunskap och testar funktioner i praktiken. Man tittar också på vilka diagnosgrupper som kan ha nytta av de digitala tjänsterna. Projektet har intervjuat patienter med diagnoserna diabetes, KOL, hjärtsvikt och de mest sköra äldre, där det finns ökade vårdbehov att möta.

– Vi behöver anpassa våra arbetssätt för att kunna möta fler patienter och ökande vårdbehov med bibehållen patientsäkerhet, trygghet och värdighet. Vi måste hitta former för de nya arbetssätten som gör patienten mer delaktig i sin egen vård och därutöver att vi som medarbetare har tillit till den nya tekniken, säger Karin Sörbin, verksamhetschef vid medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala.

Analys på klinik

Vid hemmonitorering mäter patienten själv sina värden med till exempel en våg eller blodtrycksmätare som är ansluten till exempelvis en surfplatta. Värdena skickas in till vården i realtid och tas emot och analyseras av medarbetare på kliniken.

– Då kan vi reagera tidigare på en försämring och även starta behandling tidigare. Det är förstås en fördel för patienten, och kan exempelvis innebära ett minskat antal akuta sjukhusinläggningar, säger Karin Sörbin.

I arbetet ses allt från användarvänlighet till informationssäkerhet över. Om pilotprojektet ger lyckade resultat är målet att införa hemmonitorering i den dagliga verksamheten i hela regionen och inledningsvis på Lasarettet i Motala med en grupp på fem till tio patienter.

Presenteras på Vitalis

På det nordiska e-hälsomötet Vitalis i Göteborg den 23 maj berättar Erik Reinicke om arbetet som pågår i Region Östergötland. Presentationen heter "Våga vara hemma - det handlar om att adressera hela ekosystemet". Erik Reinicke medverkar också i ett webbaserat seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats. Där berättar han om arbetet med att skapa ett nytt vårdsystem för hemmonitorering och om de fyra framgångsfaktorer som identifierats inom Ekosystem för e-hälsa.

Erik Reinicke medverkar också i ett webbaserat seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats. Där berättar han om arbetet med att skapa ett nytt vårdsystem för hemmonitorering och om de fyra framgångsfaktorer som identifierats inom Ekosystem för e-hälsa.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Ekosystem för e-hälsa
Projektet Ekosystem för e-hälsa syftar övergripande till att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.