Region Östergötland

Diagnostiska metoder att bedöma risken för artrit hos RA-patienter

[2019-01-25]

I sin avhandling har överläkaren Michael Ziegelasch undersökt om nyare metoder som ultraljud och digital X-ray radiogrammetry kan användas för att identifiera patienter med ledvärk med risk att utveckla inflammation i lederna (artrit). Resultaten visar att metoderna är användbara för att identifiera patienter till rätt behandling tidigt i sjukdomsförloppet.

Bilden visar en reumatologisk undersökning.

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Typiska symtom är svullnad, värmeökning och funktionsnedsättning i lederna. De första symtomen kan komma som värk redan innan dessa symtom kommer och innan inflammationen syns i vårdens prover. Fynd av antikroppar som reumatoid faktor (RF) eller antikroppar mot citrullinerande proteiner (ACPA) kan vara en hjälp att identifiera patienter med ökad risk att insjukna.

– Trots förbättrade behandlingsmöjligheter med nya antireumatiska läkemedel är det fortfarande vanligt att en del RA-patienter visar tecken på ledskador på röntgen. Tidiga ledskador på röntgen är vanligare hos patienter som är positiva för ACPA. Det finns därmed behov av att identifiera sjukdomen tidigare i förloppet så att lämplig behandling med bromsmedicin kan sättas in, säger Michael Ziegelasch, överläkare vid reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Värde av ultraljud

I sin avhandling har han undersökt om nyare metoder som ultraljud och digital X-ray radiogrammetry (DXR) kan användas för att identifiera patienter med ökad risk att utveckla ledinflammationer och skador.Ultraljud är en enkel undersökningsmetod som används på reumatologkliniker för undersökning av inflammation i leder, senor och slemsäckar. DXR är en metod som mäter bentätheten i händernas ben som är nära dem lederna som vanligast drabbas av inflammation i ett tidigt skede.

– Vi fann med ultraljud att inflammation i lederna är mycket vanligare hos patienter med värk än hos friska personer. De ACPA-positiva patienter som redan hade små skador på lederna vid den första ultraljudsundersökningen hade klart högre risk att utveckla ledinflammation senare i förloppet. Tidig behandling och rätt val av antireumatisk behandling kan förbättra diagnosen, säger Michael Ziegelasch.

DXR är en automatiserad metod som beräknar benförlust i mellanhandsbenen utifrån digitala röntgenbilder av händerna. Resultaten visar att patienter som hade en högre benförlust under de första tre månaderna oftare hade påvisbara ledskador efter ett år. Den informationen om en eventuell högre benförlust inom en kort period kan hjälpa reumatologerna att fatta beslut om en mer aggressiv antireumatisk behandling.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Avhandling: Michael Ziegelasch lade fram sin avhandling "Diagnostic and prognostic potential of joint imaging in patients with anti-citrullinated protein antibodies" den 18 januari 2019 vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.