Region Östergötland

De testar medicinsk yoga via webben

[2019-03-08]

Kan yoga på distans hjälpa hjärtsviktspatienter till mindre stress och ökad fysisk aktivitet? Det undersöker ett forskningsteam från kardiologiska kliniken och intensivvården på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vårt projekt är så vitt vi vet först i världen med att testa teleyoga, alltså medicinsk yoga ledd av en yogaterapeut på distans via webben. Vi hoppas att det här ska bli ett sätt att få fler att kunna träna yoga och kanske även delta i annan fysisk aktivitet på distans hemifrån, exempelvis patienter som av olika anledningar har svårt att ta sig till en träningslokal.

Det säger Anna Strömberg som är professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa på Linköpings universitet och sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen, kardiologiska kliniken i Linköping. Tillsammans med sitt forskarteam arbetar hon nu intensivt med en studie som ska ta reda på om teleyoga skulle kunna öka den fysiska aktiviteten, förbättra livskvalitet och minska nedstämdhet och oro hos intensivvårdspatienter och patienter med exempelvis hjärtsvikt. Med i forskarteamet finns bland annat Lotti Orwelius, docent och specialistsjuksköterska inom intensivvården (ANOPIVA på US).

Komma tillbaka snabbare

– Bägge dessa grupper av patienter har vi sett blir påverkade av sin vistelse i vården. Det är traumatiskt att ligga inne på intensiven eller tas in akut för hjärtsvikt. Många minns knappt tiden på sjukhuset efteråt, och har kognitiva problem som till exempel svårt att hänga med i samtal. Vi vill undersöka i det här projektet om medicinsk yoga kan vara ett sätt för de här patienterna att snabbare komma tillbaka till livet, att få ner stresströskeln och hitta sig själva, så att säga, förklarar Lotti Orwelius, som är docent inom hälsorelaterad livskvalitet efter just intensivvård.

Idén har funnits länge, men för att kunna genomföra studien var de tvungna att testa sig fram till vilken teknik som passade bäst för att patienterna skulle kunna göra yoga via webben.

– Att medicinsk yoga är en effektiv träningsform för exempelvis hjärtsviktspatienter visste vi sedan tidigare, men nu har vi fått möjlighet att testa ny teknik och även introducera nya grupper av patienter. Det finns ingen studie på teleyoga i dessa patientgrupper, så vi bryter verkligen ny mark här kan man säga, säger Anna Strömberg.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum, 0725-32 56 40

Om studien
Titel: "Öst möter väst - effekter av yoga och teleyoga på fysisk funktionsförmåga, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, sömn och kognition hos personer med långvarig sjukdom"

  • 150 personer med långvarig sjukdom från tre olika sjukhus (ett universitetssjukhus och två länssjukhus) lottas till en intervention med medicinsk yoga på distans i hemmet (teleyoga).
  • Patienterna består av personer som varit två dygn eller mer på intensivvårdsavdelningen, och patienter med hjärtsvikt och/eller med implanterbara defibrillatorer.
  • 12 veckors träning, med två pass/vecka med yogainstruktör på distans i hemmet via videoöverföring till en surfplatta.
  • Kontrollgruppen får vanliga hälsoråd under samma tid.
  • Data kommer att samlas in vid baslinjemätning, efter 3 och 6 månader.
  • Studien beräknas vara klar 2020.

Syfte: "Trots evidens att fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet och funktionsförmåga och troligen även överlevnad är det svårt att motivera och möjliggöra för personer med långvariga sjukdomstillstånd att träna. I denna studie vill vi testa en ny träningsmetod."