Region Östergötland

De representerar Östergötland i svensk-italienskt nätverk

[2019-05-24]

Representanter för Region Östergötland och Linköpings, Norrköpings och Mjölby kommuner har valts in i styrelsen för Sweden Emilia-Romagna Network (SERN).

Vid årsmötet den 11 maj valdes Region Östergötland, Mjölby kommun, Norrköpings kommun och Linköpings kommun in i SERN:s styrelse för perioden 2019-2021.

Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) syftar till att underlätta erfarenhetsutbyte och deltagande i samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer – i synnerhet inom områdena miljö, utbildning och kultur, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Nätverket samlar idag ett 50-tal kommuner, regioner och organisationer i Sverige och Italien för olika gemensamma utvecklingssatsningar.

– SERN är ett samarbete mellan norra och södra Europa. Vårt arbete präglas av respekt och intresse för varandra. Vi lär oss från projekten vi ingår i och genom våra möten. Vi lär oss nya arbetssätt och lär oss förstå andra kulturer. Det är ett konkret exempel på hur tolerans och samarbete, byggt på gemensamma grundvärderingar är vägen framåt. Det är så vi stärker varandra, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och Region Östergötlands representant i SERN:s styrelse.

Kommunernas representanter är Cecilia Burenby (S), Mjölby, Irma Görtz (S), Norrköping, och Erik Östman (M), Linköping. Styrelsen består av elva svenska och lika många italienska representanter från regioner och kommuner i Sverige och i regionen Emilia-Romagna. Östergötland deltar i SERN-samarbetet sedan halvårsskiftet 2008.

Läs mer om nätverket här.