Region Östergötland

Christopher Sjöwall tar emot LiU:s Fernströmpris

[2019-11-06]

Reumatologen Christopher Sjöwall får årets lokala Fernströmpris av Linköpings universitet för sin forskning om den reumatiska sjukdomen SLE. Han tar emot utmärkelsen tillsammans med andra pristagare från hela landet på Forskningens dag i Lund i dag.

Bilden visar Christopher Sjöwall.

"För sin framstående forskning kring systemisk lupus erytematosus (SLE), till stora delar baserat på en unik patientkohort och biobank", tilldelas Christopher Sjöwall årets Fernströmpris vid Linköpings universitet.
– Jag är otroligt hedrad. Utmärkelsen uppmuntrar till fortsatt bra forskning och tillhör verkligen hela forskargruppen, säger Christopher Sjöwall, överläkare vid reumatologiska kliniken i Östergötland och biträdande professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Över 300 SLE-patienter
Christopher Sjöwall har ägnat de senaste tjugo åren av sin forskning åt den inflammatoriska sjukdomen, systemisk lupus erytematosus (SLE). SLE tillhör de reumatiska sjukdomarna och påverkar, till skillnad från ledgångsreumatism, ofta många organ som exempelvis leder, hjärta och njurar samtidigt. Enbart i Östergötland är över 300 personer drabbade.
Christopher Sjöwall verkar i gränssnittet mellan klinisk och experimentell forskning, övertygad om att han blir en bättre läkare av forskningen och en bättre forskare av sin kliniska bakgrund. Hans forskning bygger till stor del på en biobank som har byggts upp i Linköping. Sedan starten år 2008 har runt 340 SLE-patienter lämnat prover vid varje återbesök. De över 5 000 proverna förvaras nu på Fryshotellet, som drivs i ett samarbete mellan LiU och Region Östergötland.
– En styrka med Östergötland är att det endast finns en reumatologklinik i regionen, som samlar både lätta och svåra patientfall. Dessutom har Linköping unika forskningsmöjligheter med korta vägar, vilket gör det relativt lätt med lokala samarbeten, menar Christopher Sjöwall.

Text: Hanna Agardh, Linköpings universitet

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, Region Östergötland, 010-103 76 28