Region Östergötland

Besök på köpcentrum för att guida i vården

[2019-11-07]

Att öka invånarnas kunskap om vart de ska söka vård när de blir sjuka eller skadar sig. Det är syftet när vården besöker köpcentrum i länet tre lördagar i november.

Bilden visar del av kampanjen på en platta.

Att vården går ut och informerar är ett led i den pågående kampanjen Din guide till vården som vänder sig till alla invånare i Östergötland. Med den vill Region Östergötland öka invånarnas kunskap om vart de ska vända sig för att söka vård beroende på hur allvarlig sjukdom eller skada de har.

Det finns olika mottagningar som erbjuder råd, vård och behandling och ibland kan det vara svårt att veta vilken som är bäst utifrån den egna situationen.

– Vi vill underlätta för patienterna genom att göra det tydligt när man ska söka vård på akuten, på vårdcentral eller kontakta 1177 Vårdguiden för råd. Det ska vara enkelt att hitta rätt i vården, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Det är medarbetare från 1177 på webb och telefon, vårdcentraler, jourcentraler och akutmottagningar som finns på plats i köpcentrumen för att träffa invånare, höra deras erfarenheter och berätta om hur vården fungerar.

Välkommen att träffa medarbetare från regionen på följande platser:
Gallerian i Motala 9 november klockan 10.30–15.30
I-huset i Linköping 16 november klockan 10.00–16.00
Ingelsta Shopping i Norrköping 23 november klockan 10.00–16.00

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010- 103 86 13