Region Östergötland

Beslut om treårsbudget 2020-22

[2019-06-19]

På tisdagen beslutade regionfullmäktige om strategisk plan och treårsbudget för perioden 2020-2022. Satsningar på den nära vården, på utveckling av e-tjänster och på goda arbetsvillkor är några av fokusområdena. För att stärka intäkterna beslutades att skatten höjs med 85 öre nästa år.

Den strategiska planen med treårsbudget fastställer den politiska ledningens vision och mål för den kommande treårsperioden inom alla Region Östergötlands politikområden: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

På tisdagen antogs strategisk plan med treårsbudget för 2020-2022 efter en lång fullmäktigedebatt. I treårsbudgeten beskrivs de utmaningar som Region Östergötland står inför och strategier för att hantera dessa. Att säkra tillgången till kompetens inom hälso- och sjukvården är ett strategiskt viktigt område. Budgeten lyfter även satsningar på att utveckla e-tjänster och smarta beslutsstöd, på den högspecialiserade vården vid sjukhusen och på den nära vården.

– Nära vård innebär en förflyttning från sjukhusvård till vårdcentraler eller vård i hemmet och från vård till tidiga och förebyggande insatser. Att förebygga ohälsa tidigt förbättrar livskvaliteten för östgötarna och sparar pengar för sjukvården, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Tillför resurser

Region Östergötlands ekonomi är ansträngd. Resultatet för 2018 landade på över 300 miljoner kronor minus och den negativa trenden fortsätter under 2019. Kostnader beräknas fortsätta öka de närmaste åren till följd av stora investeringar, ökande behov hos befolkningen och högre pensionskostnader. En rad åtgärder genomförs för att dämpa kostnadsutvecklingen. För att stärka intäkterna har regionfullmäktige nu beslutat att en skattehöjning genomförs 2020. Landstingsskatten höjs då med 85 öre, från 10,70 till 11,55 procent.

– Vårt mål är tydligt: Östgötarna ska ha tillgång till en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. Det kräver en långsiktigt hållbar ekonomi. För att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen måste vi både tillföra resurser till vården och använda de resurser vi har smartare, säger Kaisa Karro.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Länk till Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022