Region Östergötland

Beslut om förändrad organisation i Region Östergötland

[2019-09-25]

Vid årsskiftet förändras Region Östergötlands organisation. Syftet är att stärka ledarskapet för hälso- och sjukvården och att skapa ett mer verksamhetsnära administrativt stöd.

Bilden visar Kaisa KarroBilden visar Krister Björkegren

Regionstyrelsen har i dag fattat beslut om ny organisation för Region Östergötland. Syftet är att skapa en tydligare ledning och styrning av hälso- och sjukvården och ett mer verksamhetsnära administrativt stöd.

– Målet är att den nya organisationen ska ge bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvården så att den möter de behov som finns på ett ännu bättre sätt. Genom att göra det lättare att fatta beslut på rätt nivå och samla gemensamma resurser så stärker vi ledarskapet, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Den nya organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet. För hälso- och sjukvården innebär beslutet att de två vårddirektörerna för Universitetssjukhuset respektive Vrinnevisjukhuset får ett linjeansvar för hela hälso- och sjukvården. De sjukvårdande centrumen kommer att ingå i en gemensam produktionsenhet som leds av vårddirektörerna.

Två nya centrum

Hjärt- och medicincentrum delas upp så att det skapas ett länsgemensamt Hjärtcentrum och övriga delar organiseras inom de tre närsjukvårdscentrumen. Det bildas också ett länsgemensamt Psykiatricentrum, och Närsjukvården i Finspång går in i Primärvårdscentrum. Sinnescentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Barn- och kvinnocentrum, Diagnostikcentrum och Folktandvården blir i stort sett oförändrade.

– Huvudprincipen är att verksamheter med många samband och beroenden organiseras tillsammans till nytta för verksamhet och patienter, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Beslutet innebär också att de administrativa verksamheterna får en förändrad organisation. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling delas upp och vissa funktioner flyttas närmare sjukvårdsverksamheten medan andra kommer att ingå i regionledningens stab. Antalet staber totalt minskas till tre, varav den största kommer att tillhöra hälso- och sjukvården. Folktandvården kommer fortsatt att ha en egen stab och i den tredje samlas regionledningen och vissa gemensamma servicefunktioner.

– Genom den nya organisationen vill vi skapa ett mer verksamhetsnära administrativt stöd, samtidigt som vi förenklar och effektiviserar den interna administrationen i sin helhet, säger Krister Björkegren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88