Region Östergötland

Avtalsstart för Capio vid Lasarettet i Motala

Bilden visar Lasarettet i Motala

[2019-03-29]

Nu tar Capio över verksamheten inom ortopedi, kirurgi, anestesi- och operationstjänster vid Lasarettet i Motala.

Avtalet med Capio träder i kraft den 1 april och innebär att de tar över den verksamhet som sedan 2009 har varit upphandlad och bedrivits av Aleris. Den omfattar dag- och dygnskirurgi inom ortopedi, främst höft- och knäprotesoperationer, allmän kirurgi samt anestesi- och operationstjänster. Capio tar även över vårdvalet inom hudsjukvård, som exempelvis handlar om att undersöka och ta bort hudförändringar.

Fler operationer

I det nya avtalet får verksamheten en tydligare inriktning mot planerade operationer. Det blir mer dagkirurgi och även fler operationer totalt.

– Tillgängligheten till operationer i länet förstärks genom avtalet med Capio, som också blir en viktig del av verksamheten vid Lasarettet i Motala, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Aleris medarbetare vid Lasarettet i Motala har erbjudits anställning hos Capio och i stort sett samtliga har tackat ja.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Aleris och utgår ifrån att det kommer att fungera lika bra med Capio. Patienterna ska inte märka av övergången utan kommer även fortsättningsvis att erbjudas en vård av mycket hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88