Region Östergötland

Årets kulturpristagare utsedda

[2019-08-22]

Nu har årets kulturstipendiater utsetts av Region Östergötland. Bland pristagarna finns konstnärer, en filmare och en jonglör.

Bilden visar en kvinnlig dansare med paraply

2019 års kulturstipendiater fastställdes av regionutvecklingsnämnden på onsdagen.

– Årets stipendiater visar på konstnärlig höjd samt koppling till aktuella samhällsfrågor. Det är kul att se att vi i Östergötland har aktörer som visar ett stort samhälleligt engagemang och tydliggör kulturens relevans i vår samtid, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Årets arbetsstipendium på 100 000 kronor går till Emil Dahl, jonglör.

För sin konstnärliga höjd som är mångbottnad samt att våga arbeta dedikerat med det konstnärliga uttrycket på ett avskalat och genomtänkt sätt.

Kultur- och utvecklingsstipendierna á 40 000 kronor tilldelas:

Aamod Korhonen, konstnär

För ett viktigt och engagerande projekt som Aamod tar sig an med ödmjukhet och känsla. Ett fint exempel på hur kulturen kan vara en metod för att sätta fingret på svåra frågor och samhällsproblem.

Anx Kupianinen, konstnär

För ett engagerat och spännande projekt som med sina skulpturer i skala skapar en medvetenhet om naturen och det liv som ständigt finns runt omkring oss.

Carl Fristedt, filmare

En spännande filmare som tar sig an intressanta och roliga ämnen och lyfter fram dem på ett intresseväckande sätt med engagemang och konstnärlig höjd.

Sahar Burhan, konstnär

För sitt spännande konstnärskap som vill utforska språket mellan den virtuella konsten och den fysiska konsten för att skapa nya dimensioner och bjuda in betraktaren på ett fint sätt.

Stipendiet på 50 000 kronor för nyskapande projekt tilldelas Disa Bennich & Reidunn Palmkvist för deras projekt Modern Vävstuga.

För ett intressant projekt som knyter ihop det traditionella med samtiden. Kopplingen till stadsutveckling och hållbarhet gör att projektet känns noga avvägt och har stor samtida relevans.

Stipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 oktober.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 77 85