Region Östergötland

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

[2019-11-18]

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Just nu uppmärksammas frågan under den internationella antibiotikaveckan. "För hundra år sedan dog många av banala infektioner och det finns såklart en risk att vi kan hamna där igen", säger Martin Holmbom, urolog på Universitetssjukhuset i Linköping.

Bilden visar en bakterieodling.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Den här veckan pågår antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som WHO och flera andra internationella organisationer står bakom. Syftet är att sätta fokus på vikten av fungerande antibiotika i framtiden, eftersom mycket av dagens moderna sjukvård bygger på att det finns verksam antibiotika.

– Om vi inte har en rationell antibiotikaanvändning, kommer antibiotikaresistenta bakterier att öka. Det kan i förlängningen leda till svårbehandlade infektioner och minskade möjligheter att bedriva modern sjukvård, säger Martin Holmbom, urolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Är engagerad i frågan

Martin Holmbom har engagerat sig starkt i antibiotikafrågan och har gjort flera studier kring antibiotikaresistens. Just nu planeras två nationella studier, där han och hans kollegor ska delta. Den ena går ut på att undersöka om det går att minska användningen av antibiotika inför operation vid blåscancer. I den andra studien ska Martin och hans kollegor undersöka om antalet blodinfektioner efter biopsier i tarmen minskar om man förbereder tarmen med hjälp av jod, något som då potentiellt skulle kunna minska behovet av antibiotika.

– Antibiotikaresistens är ett komplext problem, men en del i att bromsa utvecklingen är en restriktiv antibiotikaanvändning, säger han. Vi ser tyvärr att antibiotikaresistens ökar globalt och redan nu leder till att miljontals människor dör varje år. Vi i Sverige och Norden har i jämförelse varit förskonade, bland annat tack vare en sund nationell antibiotikastrategi.

– Frågan om antibiotikaresistens är existentiell och den är verkligen jätteviktig. Och eftersom läget med antibiotikaresistens ser så olika ut i världen är det viktigt att vi forskar både lokalt och nationellt. Varje land har ett ansvar att arbeta för att minska antibiotikaresistensen.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen

Fakta: Skydda antibiotikan
I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att alla behöver hjälpa till att skydda den.

Andra webbplatser