Region Östergötland

Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

[2019-02-08]

De preliminära siffrorna från SCB:s övernattningsstatistik visar ett positivt resultat för 2018, där antalet gästnätter ökade med 3,6 procent jämfört med året innan.

Nationellt sett har antalet gästnätter ökat i hela landet, visar den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB). Totalt blev det 65 miljoner gästnätter 2018, vilket är en ökning med tre procent jämfört med året innan. Gästnätter från de nordiska grannländerna ökar igen och trenden med fler långväga besökare förstärks på nationell nivå.

I Östergötland ökade antalet gästnätter med 63 633 till totalt 1 835 784 gästnätter år 2018.

– Det är roligt att se att antalet gästnätter ökar, det är ett bevis på att Östergötland är ett attraktivt besöksmål. Besöksnäringen är en viktig bransch inom det östgötska näringslivet och vi har som mål att fler ska komma och besöka Östergötland och stanna längre, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

Svenska besökare ökar

Trenden i Östergötland är att antalet svenska besökare ökar stadigt. I dag utgör de strax över 80 procent av totala antalet övernattningar.

Ökningen av svenska besökare i Östergötland år 2018 ligger på 3,4 procent medan de internationella besökarna ökade med 4,4 procent. Av de nationella besökarna utgör tyskarna den största delen med 95 000 gästnätter och står för en ökning på 5,5 procent. Tyskland är Visit Östergötland prioriterade internationella marknad.

– Utvecklingen är fantastisk. Vi satsar även mycket på den lokala marknaden där vi vill få östgötarna att marknadsföra Östergötland och locka hit sina bekanta, säger Malin Thunborg, enhetschef Tillväxt och marknadsföring inom Region Östergötland, där Visit Östergötland numera ingår.

De långväga resenärerna från länder utanför Europa minskade något medan resande från de nordiska länderna ökade markant. Exempelvis ökade de danska och finska besökarna med 23 respektive 21 procent.

Textansvarig: Visit Östergötland