Region Östergötland

1,6 miljoner till antibiotikaforskning

[2019-01-16]

Åse Östholm Balkhed, överläkare vid infektionskliniken i Östergötland har tilldelats Vetenskapsrådets anslag på 1,6 miljoner kronor för forskning inom antibiotikaresistens. Målet är bland annat att på sikt kunna förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

Bilden visar Åse Östholm Balkhed

Åse Östholm Balkhed disputerade på området antibiotikaresistens 2014 och med VR-anslaget fortsätter hon sin forskning vid Linköpings universitet. Det första delprojektet handlar om urosepsis, bakterier i blodet som kommer från urinvägarna och orsakar blodförgiftning. Det första projektet syftar till att kartlägga risker i en svensk patientgrupp med urosepsis med fynd av ESBL-producerande tarmbakterier i blod- och urinodling.

– Urosepsis är ett livshotande tillstånd som kräver att patienten snabbt får adekvat omhändertagande. Risken att insjukna i urosepsis ökar för patienter med bakomliggande sjukdomar men även egenskaper - virulensfaktorer och resistensmekanismer - hos de bakterier som orsakar urosepsis kan ha betydelse, säger Åse Östholm Balkhed.

Startar snart med patienter

Studien startar snart i Östergötland och patienter med ESBL-producerande E.coli bakterier i blod och urin kommer att delta. Det andra delprojektet handlar om urinvägsinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier s.k.ESBL-producerande Escherichia coli som ökar i Sverige.

Det långsiktiga målet med båda delprojekten är att hitta metoder att behandla och eliminera bärarskapet av resistenta tarmbakterier samt att förhindra både återkommande urinvägsinfektioner och urosepsis med dessa bakterier.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Anslaget är en del av satsningarna inom det Nationella Forskningsprogrammet
inom Antibiotikaresistens som Vetenskapsrådet organiserar.