Region Östergötland

Äldre kvinnor löper högre risker vid graviditet och förlossning

[2019-07-30]

Kvinnor som är äldre än 40 år löper en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning, och det finns också en ökad risk för ohälsa hos deras barn. Det visar en studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bland annat var det vanligare att barn till äldre mödrar föddes extremt små.

Porträtt på Gunilla Sydsjö

Resultaten bygger på en långtidsuppföljning av alla kvinnor i Svenska födelseregistret mellan åren 2007 och 2012. 23 000 kvinnor var mellan 40 och 45 år när de födde barn och 3 500 kvinnor var över 45 år.

Vi ser att många av de äldre kvinnorna är singlar och ofta har blivit gravida efter assisterad befruktning som IVF. De har i snitt fler hälsoproblem än yngre kvinnor och blir oftare förlösta med kejsarsnitt, säger Gunilla Sydsjö, professor i psykosocial obstetrik och gynekologi vid Reproduktionsmedicinskt centrum.

Resultaten visar att de äldre mödrarna hade fler komplikationer, som havandeskapsförgiftning och diabetes under graviditeten, jämfört med kvinnor under 40 år. De hade en högre grad av ohälsa generellt. En högre andel hade blivit gravida efter eller ägg- och embryodonation.

Dessa graviditeter betraktas som riskgraviditeter i alla åldersgrupper och om kvinnan också har en högre ålder och ökad komplikationsrisk behöver de graviditeterna följas noga i vården, säger Gunilla Sydsjö.

Fler för tidigt födda barn och barn med låg vikt

Barnen till kvinnorna över 40 år föddes oftare med undervikt och behövde oftare vårdinsatser efter förlossningen. Studien visar på en påtagligt förhöjd risk för kvinnorna över 45 år att föda barn som var små för tiden. Tillståndet Small for gestational age (SGA) innebär att det nyfödda barnet är ovanligt litet för antalet graviditetsveckor, och har lägre vikt än många andra nyfödda även om det inte föds för tidigt. SGA beror ofta på sämre tillväxt i livmodern där fostret har fått mindre syre och näring. Detta kan till exempel försena organens utveckling.

De extremt små barnen växer till sig men får ofta en stor risk för hälsoproblem som kan behöva följas i vården under lång tid, och detta kan också vara mycket tungt för en ensam förälder, vilket vi ser att många kvinnor i gruppen äldre var, säger Gunilla Sydsjö.

Reproduktionsmedicinens möjligheter gör att många i dag kan få barn i högre åldrar. IVF är den vanligaste tekniken, och i Sverige är åldersgränsen 40 år på de offentligt finansierade klinikerna. Men kliniker utomlands erbjuder IVF också i högre åldrar och svenska kvinnor söker sig utomlands för ägg- och embryodonation.

Det har blivit vanligare att skjuta på barnafödandet och möjligheterna har ökat med den nya reproduktionstekniken med IVF och ägg- och embryodonation. Men vi behöver fortfarande få mer kunskap om vad det innebär för barnen och vad det finns för riskfaktorer att föda i dessa åldrar, säger Gunilla Sydsjö.

Text: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88