Region Östergötland

Akuten öppnar ”filial” under Vätternrundan

[2019-06-13]

Akutmottagningen vid Lasarettet i Motala kommer att erbjuda sjukvård i församlingshemmet i Motala under Vätternrundan. Här kommer cyklister som råkat ut för skador att tas om hand. Konceptet testades med framgång den gångna helgen, då Halvvättern ägde rum.

Helena Henriksson får vård av gipsteknikern Johanna Bellio.

Det är ett extra team från akuten på Lasarettet i Motala som bemannar den temporära akutmottagningen, som kommer att finnas på plats i församlingshemmet i centrala Motala nu på lördag klockan 8-20. Mottagningen drivs i samarbete med Vätternrundan och Svenska kyrkan och förutom undersköterskor, sjuksköterskor och läkare från Lasarettet i Motala kommer även den mobila röntgenenheten från Norrköping att finnas på plats.

Konceptet testades med framgång under Halvvättern, som gick förra helgen. Totalt tog sjukvårdsteamet emot 29 patienter som råkat ut för typiska cykelrelaterade skador. Det handlade främst om handskador, handleds-, revbens- och nyckelbensfrakturer. Även en hund med en liten sårskada plåstrades om på mottagningen.

Patienter med allvarligare skador och tillstånd förs till länets akutmottagningar.

Avlastar akuten

– Syftet är att avlasta akuten genom att ge cyklister med lättare skador vård på plats intill målområdet. Det det fungerade mycket bra och underlättades mycket av att vi har möjlighet att röntga på plats, säger Julia Plath.

Hon är överläkare vid medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala och har arbetat under många Vätternrundor. Dock har hon inte själv deltagit i rundan.

– Men det är många av kollegorna som cyklar. Bland annat verksamhetschefen, som kom förbi efter sin målgång, berättar Julia Plath.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88