Region Östergötland

40 miljoner kronor till lönesatsning

[2019-11-13]

Region Östergötland satsar 40 miljoner kronor på särskilt yrkesskickliga medarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper. Det gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Målet är att stärka status och attraktivitet och underlätta bemanningen framför allt inom dygnet runt-verksamheten.

Bilden visar två medarbetare.

Regionstyrelsen har i dag fattat beslut om en satsning för löneutveckling inom Vårdförbundets avtalsområde. Målet är att stärka status och attraktivitet för alla medlemsgrupper inom Vårdförbundet. Det gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.

– Med satsningen höjer vi grundlönerna för dem som har arbetat länge i verksamheten och som har särskilt stor yrkeskunskap. Satsningen kan komma alla verksamheter till del, men extra fokus kommer att ligga på särskilt yrkesskickliga i 24sju-verksamheten, säger regionrådet Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Regionen satsar också på ledarutveckling för sjuksköterskor i 24sju-verksamhet.

– Välfungerande mångprofessionella team och ett stärkt ledarskap, inte minst inom omvårdnad, kommer att bli viktiga för att klara våra utmaningar när det gäller kompetensförsörjning framöver, säger Alexander Höglund.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88