Region Östergötland

10 miljoner extra till utbildningstjänster

[2019-09-25]

Satsningen på kvinnors hälsa fortsätter i Region Östergötland. Regionstyrelsen har i dag beslutat om ett resurstillskott på 10 miljoner kronor till en pågående utbildningssatsning för sjuksköterskor inom förlossningsvården.

Resurstillskottet ska användas till utbildning av sjuksköterskor anställda i Region Östergötland som vidareutbildar sig till barnmorskor eller barnsjuksköterskor med lön under studietiden. Det handlar om statsbidrag som ingår i en nationell satsning på kvinnors hälsa, vilken omfattar vård vid graviditet och förlossning inklusive neonatalvård.

Barn- och kvinnocentrum kommer under 2019 att vidareutbilda sjuksköterskor till en total kostnad av 20 miljoner kronor.

– Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för både tillgängligheten och kvaliteten i vården. Att regeringen skjuter till de här pengarna är väldigt välkommet för oss, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

– Det ska vara attraktivt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Därför känns det väldigt bra att vi kan ge fler möjligheten att vidareutbilda sig med bibehållen lön, säger regionstyrelsens 1:e vice ordförande Alexander Höglund (L).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88

Bakgrundsfakta
Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting över en miljard kronor extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. År 2018 innebar det att Region Östergötland fick 69 miljoner kronor extra att använda för att förstärka just dessa områden. Flera satsningar har gjorts och kommer att göras i regionen för att alla föräldrar ska få en tryggare vård före, under och efter graviditet.