Region Östergötland

Vinnovamedel till innovativ jordbruksutveckling

[2018-11-16]

Det regionala initiativet för jordbruksutveckling Agtech 2030 i Östergötland får finansiering av Vinnova i tio år. Satsningen ingår i programmet Vinnväxt som en del i att stärka ledande regionala innovationsmiljöer.

Agtech 2030 är en av satsningarna som får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

– Med denna fantastiska satsning kan vi långsiktigt säkra livsmedelsförsörjningen och minska miljöpåverkan och öka Sveriges internationella konkurrenskraft inom lantbruket. Samtidigt finns potential att skapa 100-tals nya företag med en global marknad och 1000-tals nya jobb. Allt detta är möjligt att uppnå tack vare de regionala styrkeområden Östergötland har, den starka forskningen på Linköpings universitet och de plattformar för samverkan med jordbruksnäringen som finns på till exempel Vreta kluster, säger Andreas Capilla,regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland..

Nu har Vinnova tagit beslut om att finansiera tre nya initiativ med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behövs innovation och vi måste ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28